Auklėtoja Stasė Kizevičienė

 1. Abariūtė Apolonija
 2. Bartaškaitė Gertrūda
 3. Bliukaitė Anelė
 4. Bružaitė Danguolė
 5. Dobrovolskytė Bronė
 6. Girčytė Birutė
 7. Girčytė Danutė
 8. Jakutis Vytautas
 9. Kaunelis Jonas
 10. Kuzmaitė Antanina
 11. Kuzmaitė Julija
 12. Kuzmickaitė Janina
 13. Kuzmickas Vladas
 14. Legas Algirdas
 15. Majauskaitė Vanda
 16. Makarskaitė Aldona
 17. Markelytė Irena
 18. Matiukaitė Adelė
 19. Matiukaitė Virginija
 20. Mažiulytė Vanda
 21. Musteikis Kazimieras
 22. Rapolis Antanas
 23. Raugaitė Izolina
 24. Rupšytė Genė
 25. Stankevičius Jurgis
 26. Statulevičiūtė Stefanija
 27. Šakalys Antanas
 28. Šileikis Petras
 29. Šileikytė Aldona
 30. Urbanas Algis
 31. Zabielaitė Aldona

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tas, kuris moka meilikauti, moka ir šmeižti."
Napoleonas

Orai