1. Baranauskaitė Genovaitė
 2. Barzdaitė Stefanija
 3. Berniūnas Gintautas
 4. Budrytė Albina
 5. Budrytė Aldona
 6. Čiegytė Elena
 7. Dambrauskas Zigmas
 8. Dručkutė Veronika
 9. Dubinskaitė Eliolija
 10. Gaulytė Nijolė
 11. Girčytė Birutė
 12. Girčytė Vanda
 13. Grigėnaitė Stefanija
 14. Gruodys Aloizas
 15. Kublickaitė Olga
 16. Kudarauskaitė Marija-Meilė
 17. Lukošiūnaitė Birutė
 18. Makarskaitė Rožė
 19. Markelytė Filomena
 20. Maskoliūnaitė Anelė
 21. Morkūnas Vytautas
 22. Musteikis Juozas
 23. Nenėnaitė Birutė
 24. Paurytė Genovaitė-Salomėja
 25. Ragauskaitė Laimutė-Bronislava
 26. Šukytė Veronika
 27. Šutaitė Birutė
 28. Tumėnaitė Birutė
 29. Urbonaitė Valentina
 30. Valiukėnas Gediminas
 31. Venclovaitė Danutė
 32. Žemaitis Leonas
 33. Žvirblytė Elena

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Prieš rodydamas mano dėmes, nusiplauk pirštą."
B. Franklinas

Orai