1. Braukylaitė Aldona
 2. Drebulytė Ona
 3. Jakutytė Danutė
 4. Kardamavičius Vytautas
 5. Lapienis Alfredas
 6. Legaitė Regina
 7. Legas Juozas
 8. Macijauskaitė Bronė
 9. Norkūnaitė  Aldona
 10. Petrulionytė Bronislava
 11. Puodžius Truklica Vladas (?)
 12. Ragauskaitė Rūta
 13. Rimiškis Vytautas
 14. Sirvydytė Genovaitė
 15. Snukiškis Stasys
 16. Šatkus Jonas-Gediminas
 17. Vainiūnaitė Emilija
 18. Vasiliauskas Stasys
 19. Venclova Jonas

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tas, kuris moka meilikauti, moka ir šmeižti."
Napoleonas

Orai