12 klasė

Auklėtoja Aurelija Barzdienė

 1. Bakutytė Inga
 2. Igliukaitė Lina
 3. Jankauskaitė Vaiva
 4. Lengvinaitė Rasa
 5. Mozūraitė Neringa
 6. Misiukevičiūtė Lina
 7. Markovičeva Laima
 8. Novatorovaitė Klementina
 9. Pauliukaitė Laura
 10. Ragėnaitė Henrika
 11. Vadišiūtė Daiva

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi."
N. Gogolis

Orai