Mokytojai ir darbuotojai 1990 m.
Mokytojai ir darbuotojai 1990 m.

Rudenį keičia žiema, pavasarį – vasara. O mokykloje keičiasi mokinių laidos ir dirbantys pedagogai, vieni išeina – kiti ateina. Praeinantys metai dovanoja galimybę pažinti, atrasti, prideda patirties. Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai, dirbę ir tebedirbantys mokytojai.

Vartydami metraštį, dokumentus, bandome sudėlioti gimnazijai vadovavusių ir dirbusių pedagogų sąrašą.

1941-1960 m.

Vardas, pavardėKada dirboMokomieji dalykai, pareigos
Stasė Kizevičienė 1943-1971 rusų kalba ir literatūra
Teofilė Puodžiuvienė nuo 1944 rusų kalba ir literatūra, vėliau pradinių klasių dalykai
Bronė Kudarauskienė nuo 1945 gamtos mokslai, aritmetika, fizika, darbai
Vanda Majauskaitė-Traškinienė nuo 1945 istorija
Juozas Kudarauskas nuo 1946 gamtos mokslai
Teresė Nenėnienė nuo 1946 pradinių klasių dalykai
Leonas Markelis 1947-1957 pradinių klasių dalykai, matematika
Fabijonas Ruseckas nuo 1948 matematika, direktoriaus pavaduotojas mokymo-auklėjimo reikalams
Jonas Valentinavičius 1948-1953 mokyklos direktorius
Vytautas Strioga 1950-1984 lietuvių kalba
Aldona Širvinskienė nuo 1951 pradinių klasių dalykai
Vanda Juškienė nuo 1951 pradinių klasių dalykai
Stasys Juška nuo 1951 istorija
Albina Rapolienė nuo 1951 pradinių klasių dalykai
Antanina Zalatuchina nuo 1952 rusų kalba
Valė Valkiūnienė nuo 1952 gamta, geografija
Vytautas Zabiela nuo 1952 istorija, konstitucija, fizinis lavinimas
Algimantas Urbanas nuo 1953 fizinis lavinimas
Algirdas Pratkelis nuo 1953  
Bronė Petrulionytė nuo 1953 prancūzų kalba
Vytautas Gedvila nuo 1953 fizinis lavinimas
Ona Drebulytė-Kanapeckienė nuo 1953 prancūzų kalba
Bronė Vilutytė-Kuzmienė nuo 1953 pradinių klasių dalykai
Leokadija Katinaitė nuo 1953 lietuvių kalba ir literatūra
Eliolija Dubinskaitė nuo 1954 rusų kalba
Jonas Survila 1954-1960 mokyklos direktorius
Leonas Vaitiekūnas  nuo 1954 matematika
Vanda Lašaitė nuo 1954 lietuvių kalba ir literatūra
Henrikas Merkys nuo 1954 rusų kalba ir literatūra
Aldona Pajadaitė nuo 1955 muzika
Jadvyga Bausytė nuo 1955 pradinių klasių dalykai, vyr. pionierių vadovė
Zenonas Damaška nuo 1955 lietuvių kalba ir literatūra
Janina Jankauskaitė nuo 1955 fizika, matematika
Janina Matačiūnaitė-Savicienė nuo 1955 gamtos mokslai, geografija
Albina Čižienė nuo 1955 prancūzų kalba
Anelė Šocienė nuo 1956 matematika
Janina Subačienė nuo 1956 gamtos mokslai, geografija
Natalija Volkovaitė nuo 1956 vyr. pionierių vadovė
Eugenija Vainienė nuo 1956 istorija
Genovaitė Kemešienė nuo 1956 pradinių klasių dalykai
Birutė Nenėnaitė nuo 1956 lietuvių kalba ir literatūra, bibliotekininkė
Valerija Balonoškaitė nuo 1957 fizinis auklėjimas
Veronika Dainytė nuo 1957 pradinių klasių dalykai
Virginija Šiniauskaitė nuo 1957 braižyba ir piešimas
Nijolė Suinienė nuo 1957 pradinių klasių dalykai
Genovaitė Diržytė 1958-1971 matematika
Mindaugas Jurgelis nuo 1958 pavaduotojas mokymo-auklėjimo reikalams, pradinių klasių dalykai
Felicija Dijokienė 1959-1981 chemija
Zofija Vilytė 1959-1988 istorija
Petras Dijokas 1960-1979 geografija
Liuda Ruseckienė 1960-1970 lietuvių kalba ir literatūra

Artėja

Dienynas

Facebook

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį."
Seneka