Gimnazija

Gimnazijos pedagogai 2018 m.
Gimnazijos pedagogai 2018 m.

Administracija
Direktorius Gintautas Kuzma
Pavaduotojai ugdymui Rimantas Garuolis
Vanda Normantienė
Pavaduotojas ūkio reik. Vidmantas Laurinavičius
Mokytojai
Pradinių klasių dalykai mokyt. metod. Jolanta Kondrašovienė
mokyt. metod. Ilona Pužienė
mokyt. metod. Lilia Semionova
mokyt. metod. Gitana Šuminienė
Dorinis ugdymas mokytoja Virginija Markevičienė
vyr. mokyt. Ilona Šukienė
Lietuvių kalba mokyt. metod. Dainora Biliūnaitė
mokyt. metod. Gražina Makaveckienė
vyr. mokyt. Vanda Normantienė
vyr. mokyt. Dainora Rimdeikienė
Anglų kalba vyr. mokyt. Danutė Karanauskienė
mokyt. metod. Audronė Macijauskienė
vyr. mokyt. Daiva Krikščionaitienė
Prancūzų kalba vyr. mokyt. Ilona Šukienė
Rusų kalba vyr. mokyt. Rima Survilaitė
Matematika mokyt. metod. Alfunė Deresevičiūtė
mokyt. metod. Laima Dijokienė
vyr. mokyt. Danutė Janušienė
Informacinės technologijos vyr. mokyt. Aldona Žiliukienė
Biologija vyr. mokyt. Laima Mažiulienė
mokyt. metod. Danguolė Šileikienė
Fizika mokyt. metod. Rimantas Damaška
Chemija vyr. mokyt. Jurgita Ragauskienė
Istorija, pilietiškumo pagrindai vyr. mokyt. Loreta Būgienė
mokyt. metod. Rimantas Garuolis
Geografija, ekonomika ir verslumas vyr. mokyt. Svetlana Gilienė
Dailė,
technologijos

vyr. mokyt. Alfredas Dijokas
mokyt. metod. Svetlana Raugienė
vyr. mokyt. Nomeda Saukienė
Muzika vyr. mokyt. Eglė Kuzmienė
Kūno kultūra vyr. mokyt. Vidas Čekas
vyr. mokyt. Svetlana Gilienė
Žmogaus sauga vyr. mokyt. Dainora Rimdeikienė
Neformalusis švietimas

mokyt. metod. Alvydas Stauskas

Kiti pedagogai
Priešmokyklinės gr. pedagogė Jelena Budzilienė
Pailgintos dienos grupės auklėtojos

Daiva Bakutienė
Dalia Macijauskienė
Dainora Rimdeikienė

Socialinės pedagogės Jurgita Kazlienė
Birutė Kundavičienė (pavaduojanti)
Psichologė, spec. pedagogė Aušra Krištapavičienė
Logopedė Renata Šėžienė

Gintautas Kuzma

Gimnazijos direktorius
Gintautas Kuzma

Gyvenimo aprašymas

Artėja

Dienynas

Facebook

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį."
Seneka