Mokiniams

2021–2022 mokslo metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) tvarkaraštis

2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis

2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Daugiau informacijos – Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje:

PUPP

Brandos egzaminai


 

Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka

Prašymo forma keisti dalykus/kursus

Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą

Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus

 

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi."
N. Gogolis

Orai