2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis

2020-2021 mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Daugiau informacijos – Nacionalinio egzaminų centro svetainėje


 

Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka

Prašymo forma keisti dalykus/kursus

Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą

Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus

 

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Žmogus visą gyvenimą praleidžia tikėdamasis ir miršta dar turėdamas vilties."
Volteras

Orai