2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis

2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis (aktualus nuo vasario 25 d.)

Daugiau informacijos – Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje


 

Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka

Prašymo forma keisti dalykus/kursus

Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą

Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus

 

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Politika yra subtilus menas gauti balsų iš vargšų ir lėšų rinkiminei kampanijai iš turtuolių, pažadant apsaugoti vienus nuo kitų."
Ameringerio aksioma

Orai