2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis

2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Daugiau informacijos – Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje:

PUPP

Brandos egzaminai


 

Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka

Prašymo forma keisti dalykus/kursus

Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą

Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus

 

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Pažinęs save – protingas, nugalėjęs save – stiprus."
Kinų patarlė

Orai