2021–2022 mokslo metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) tvarkaraštis

2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis

2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Daugiau informacijos – Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje:

PUPP

Brandos egzaminai


 

Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka

Prašymo forma keisti dalykus/kursus

Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą

Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus

 

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Pats nerangiausias žmogus, jei tik neišleidžia iš akiračio tikslo, eina greičiau negu tas, kuris klaidžioja be tikslo."
G. E. Lesingas

Orai