b_540_0_16777215_01_images_aktualijos_220131.jpg

Mokinių, tėvų (globėjų) dėmesiui!

Informuojame, kad Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. VA-12 Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos 5, 7, ir Ig  klasėms nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. vasario 11 d. (imtinai) įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Šiuo laikotarpiu mokinių ugdymas ir švietimo pagalba bus teikiama nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

Į mokyklą šių klasių mokiniai grįžta vasario 21 d. (po mokinių atostogų).

Priminimas apie nuotolinį mokymą:

  • prisijungimus prie Zoom pamokos mokiniai ras įrašytus prie pamokos temos TAMO dienyne;
  • pamokos vyksta įprastu tvarkaraščiu;
  • Zoom pamokos trukmė – 40 min.;
  • pamokoje būtina įsijungti vaizdo kamerą.

Įsakymas dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo

Įsakymas dėl mokinių ugdymo izoliacijos metu

Gimnazijos administracija

 

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Kiekvieno žmogaus charakteris daro įtaką kitų žmonių laimei priklausomai nuo to, ar jis turi polinkį jiems kenkti, ar duoti naudos."
A. Smitas

Orai