Išvykos

Keliaujant upe
Keliaujant upe

Besibaigiant mokslo metams ketvirtokams teko izoliuotis 2 savaitėms. Suplanuotas žygis neįvyko. Išlaukę tą laiką, birželio 25 d. susirinkome klasėje. Vaikai pasidžiaugė, gavę pradinio išsilavinimo pažymėjimus, apdovanojimus. Šį sykį puikiai nusiteikę išvykome į Antalieptę.

Grupė šeštokų su auklėtoja
Grupė šeštokų su auklėtoja

Mes, grupė šeštos bei septintos klasės mokinių, spalio 19 dieną važiavome į Vilnių. Aplankėme „UNO parks“. Laipioti medžiuose, aktyviai pramogauti, kur nebūtinas fizinis pasiruošimas, buvo visų mokinių didžiulis noras. Lipama pradedant nuo lengviausių trasų, horizontaliai įrengtų medžiuose iš virvių, medžio ir tvirtinimo elementų. Pirmiausiai visi išklausėme instruktažo, aprūpino laipiojimo apraišais ir buvome nuolat prižiūrimi instruktorių. Parke buvai labai linksma,smagu, bet ir šiek tiek baisu. Kliūtys buvo labai sunkios, bet mes jas vis tik įveikėme.

Renginio akimirka
Renginio akimirka

Ugdymo skyriaus „Sartukas“ mokiniai kartu su pedagogėmis dalyvavo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos organizuojamame Lietuvos specialiųjų – lavinamųjų klasių mokinių saviraiškos renginyje „Žiemos pasaka“, kuris vyko Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje. Renginyje dalyvavo daugiau nei dešimt specialiojo ugdymo įstaigų. Visų dalyvių programos buvo parengtos labai apgalvotai ir nuoširdžiai.

Renginio tikslas – įtraukti mokinius su negalia į kūrybinį procesą, skatinti mokinių norą kurti, išreikšti save meninėje veikloje. Saviraiškos festivalio siekiamybė – sudaryti sąlygas specialiųjų-lavinamųjų klasių mokiniams ir pedagogams pasidalinti meninės raiškos patirtimi, bei kiekvienam mokiniui parodyti savo stipriąsias puses, pasidžiaugti veiklos rezultatais, būti pastebėtam ir įvertintam.

Mūsų ugdytiniai pasirodė su improvizuotu muzikiniu kūriniu „Peliukų šokis“. Stebėjo įvairialypį meną, kuriame tilpo daugybė elementų: teatras, improvizacija, šokis, stilizuota daina. Pedagogai džiaugėsi stebėdami mokinių iniciatyvumą, kūrybišką ir originalų mąstymą, išradingumą, pasirengimą nugalėti iššūkius. Renginio dieną saviraiškos renginio dalyviai turėjo galimybę eksponuoti darbus piešinių parodoje „Žiemos pasaka“.

Mokiniams buvo įteiktos saldžios dovanėlės ir padėkos raštai, pedagogams, paruošusiems vaikus pasirodymams, kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

Neabejojama puikiai suorganizuoto renginio prasmingumu. Tokie renginiai lavina vaikų kultūrinės raiškos ir meninius gebėjimus, prigimtinius talentus ir gabumus, kūrybines galias, sudaromos sąlygos visapusiškai specialiųjų poreikių turinčių vaikų saviraiškai.

Mokytojos
Reda Šlapšinskaitė,
Vida Lapienienė,
Birutė Razmanavičienė

Patrankos šūvio belaukiant
Patrankos šūvio belaukiant

Lapkričio 6 dieną mes, aštuntokai, išbandėme išmanųjį istorijos pažinimo būdą – apsilankėme dvare, kurio istoriją slepia slapti kodai.

Edukacinė ekskursija prasidėjo pasivaikščiojimu po 15 hektarų dvaro parką, kurio metu gidė mus supažindino su unikalia dvaro rūmų ir parko istorija.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tas, kuris puola į neviltį dėl to, kas vyksta, – bailys, o tas, kuris tiki žmogaus dalia – beprotis."
A. Kamiu

Orai