Straipsnių sąrašas

Suomijos Nacionalinės Švietimo tarybos posėdžių salėje grupė Lietuvos mokytojų po kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimo su švietimo konsultantu ir grupės globėju Leo Pahkin ir vyriausiuoju architektu Reino Tapaninen
Suomijos Nacionalinės Švietimo tarybos posėdžių salėje grupė Lietuvos mokytojų po kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimo su švietimo konsultantu ir grupės globėju Leo Pahkin ir vyriausiuoju architektu Reino Tapaninen

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (Nr. VPI–2.2-ŠMM-02-V- 01-009) 2013 metų lapkričio 25-29 dienomis organizavo stažuotę Suomijoje. Stažuotės tikslas – išsamiai susipažinti su Suomijos gerąja patirtimi ugdant kūrybiškumą pamokose. Stažuotė vyko Suomijos sostinėje Helsinkyje ir Porvoo mieste. Į šią programą buvo atrinkta 12 įvairių mokomųjų dalykų Lietuvos mokytojų. Tarp jų patekau ir aš, todėl norėčiau pasidalinti įspūdžiais.

Stažuotės tikslas – išsamiai susipažinti su Suomijos gerąja patirtimi ugdant kūrybiškumą pamokose. Stažuotė vyko Suomijos sostinėje Helsinkyje ir Porvoo mieste.

Helsinkio Universitete, mokytojų ruošimo centre. Paskaitą skaito prof. Matti Meri
Helsinkio Universitete, mokytojų ruošimo centre. Paskaitą skaito prof. Matti Meri

Suomijos švietimo sistemos esmė – pasitikėjimas mokytoju, kokybiškas ir visiems prieinamas, t. y. nemokamas mokslas visais lygmenimis, laisvė rinktis ugdymo metodus. Mokytojo profesijos prestižas, pagarba mokytojui – Suomijos kultūros dalis. Didelė tėvų atsakomybė ir glaudus bendradarbiavimas su mokykla. Aukšta skaitymo kultūra ir veiksminga programa „Skaitanti Suomija“. Visa tai lemia, kad šalis yra viena iš švietimo sistemos lyderių visame pasaulyje. Tuo jie labai didžiuojasi. Kūrybiškumą pabrėžia kaip esminę švietimo sudedamąją dalį. Mokymas yra iš esmės pagrįstas tarpdalykine integracija. Didžiausias dėmesys skiriamas kūrybiškumo ugdymui, mokoma mąstyti, savarankiškai spręsti problemas, pažinti pasaulį praktiškai. Šalyje ugdymas yra privalomas vaikams nuo 7 iki 16 metų. Pagrindinis ugdymas trunka 9 metus. Jį sudaro dvi pakopos: pradinis ugdymas (1-6 kl.) ir žemesnysis vidurinis ugdymas (7 – 9 kl.). Suomijos Bendroji ugdymo programa numato tik gaires, ką reikia mokyti(s), bet metodus ir priemones mokytojai renkasi patys.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Patys takelio nesuranda, o kitiems kelią rodo."
K. Enijus

Orai