Rokiškio pagrindinėje mokykloje
Rokiškio pagrindinėje mokykloje

Spalio 30 dieną Zarasų rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinės grupės nariai bei gimnazijos ugdymo skyriaus „Sartukas“ pedagogai išvyko į Rokiškį. Kelionės tikslas buvo aplankyti ir susipažinti su Rokiškio pagrindine mokykla ir lopšeliu-darželiu „Pumpurėlis“, kur ugdomi įvairių sutrikimų turintys vaikai.

Rokiškio pagrindinėje mokykloje pedagogus pasitiko mokyklos direktorė Loreta Grochauskienė. Ji surengė ekskursiją po mokyklą bei išsamiai papasakojo apie jų darbo specifiką. Mokykla įkurta prieš ketverius metus, joje įgyvendinamos pradinio,  pagrindinio,  socialinių įgūdžių (darbinio) bei  neformaliojo ugdymo individualizuotos programos, nuo 6-erių iki 21-erių metų amžiaus mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių su intelekto sutrikimu. Teikiama visokeriopa specialistų pagalba: specialioji pedagoginė, logopedinė, socialinė bei psichologinė.

Pedagogai buvo sužavėti ugdymo priemonių gausa, puikiai įrengtomis klasėmis ir kitomis jaukiomis ugdymui(si) skirtomis erdvėmis. Išvykos metu pedagogai buvo supažindinti su mokykloje organizuojama metodine veikla, siekiant nuolatinės mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Mokykla ne tik dalyvauja respublikiniuose bei rajone organizuojamuose renginiuose ir įvairiuose projektuose, bet ir organizuoja respublikinį festivalį „Spalvos“, kuriame turi galimybę pasirodyti visos Lietuvos vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiame festivalyje antrus metus dalyvauja ir „Sartuko“ ugdytiniai.

Darželyje „Pumpurėlis“
Darželyje „Pumpurėlis“

Lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ pedagogams pristatyta darželio struktūra bei kultūra. Darželyje įkurta 10 grupių. Dvi skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams, dvi – priešmokyklinio ir 6 – ikimokyklinio amžiaus vaikams. Vienos grupės patalpos rekonstruotos į judesio korekcijos salę ir masažo kabinetą. Individualiai su vaikais dirba judesio korekcijos mokytoja. Įrengti atskiri kabinetai logopedams, specialiajam pedagogui, socialiniam pedagogui ir meninio ugdymo vadovui.

Dvi grupės skirtos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kitose grupėse yra vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, kurie integruojami į bendrasias grupes. Įkurta savaitinė grupė, nes yra vaikų ne tik iš miesto, bet ir iš rajono, kurie auga socialinės rizikos šeimose. Savivaldybės skirtu transportu, lydimi socialinės pedagogės, vaikai atvežami pirmadienio rytą ir išlydimi penktadienį.

Minėtose įstaigose pedagogai buvo šiltai sutikti, kolegos maloniai dalijosi savo idėjomis, bei taip reikalinga, gerąja patirtimi, kurią galės pritaikyti ir savo kasdienėje veikloje. Kiekviena išvyka ne tik  praplečia akiratį profesinėje veikloje, bet ir suteikia įvairiapusės patirties bei puikių emocijų ir idėjų.

Birutė Razmanavičienė, ugdymo skyriaus „Sartukas“ lavinamosios klasės mokytoja.
Nuotraukos autorės

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Taurus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro daugiau negu žadėjo."
Konfucijus

Orai