Renginio akimirka
Renginio akimirka

Ugdymo skyriaus „Sartukas“ mokiniai kartu su pedagogėmis dalyvavo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos organizuojamame Lietuvos specialiųjų – lavinamųjų klasių mokinių saviraiškos renginyje „Žiemos pasaka“, kuris vyko Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje. Renginyje dalyvavo daugiau nei dešimt specialiojo ugdymo įstaigų. Visų dalyvių programos buvo parengtos labai apgalvotai ir nuoširdžiai.

Renginio tikslas – įtraukti mokinius su negalia į kūrybinį procesą, skatinti mokinių norą kurti, išreikšti save meninėje veikloje. Saviraiškos festivalio siekiamybė – sudaryti sąlygas specialiųjų-lavinamųjų klasių mokiniams ir pedagogams pasidalinti meninės raiškos patirtimi, bei kiekvienam mokiniui parodyti savo stipriąsias puses, pasidžiaugti veiklos rezultatais, būti pastebėtam ir įvertintam.

Mūsų ugdytiniai pasirodė su improvizuotu muzikiniu kūriniu „Peliukų šokis“. Stebėjo įvairialypį meną, kuriame tilpo daugybė elementų: teatras, improvizacija, šokis, stilizuota daina. Pedagogai džiaugėsi stebėdami mokinių iniciatyvumą, kūrybišką ir originalų mąstymą, išradingumą, pasirengimą nugalėti iššūkius. Renginio dieną saviraiškos renginio dalyviai turėjo galimybę eksponuoti darbus piešinių parodoje „Žiemos pasaka“.

Mokiniams buvo įteiktos saldžios dovanėlės ir padėkos raštai, pedagogams, paruošusiems vaikus pasirodymams, kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

Neabejojama puikiai suorganizuoto renginio prasmingumu. Tokie renginiai lavina vaikų kultūrinės raiškos ir meninius gebėjimus, prigimtinius talentus ir gabumus, kūrybines galias, sudaromos sąlygos visapusiškai specialiųjų poreikių turinčių vaikų saviraiškai.

Mokytojos
Reda Šlapšinskaitė,
Vida Lapienienė,
Birutė Razmanavičienė

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Nesusigundyk pupomis, kurios danguje, surink tas, kurios žemėje."
Kinų patarlė

Orai