Išvykos

Suomijos Nacionalinės Švietimo tarybos posėdžių salėje grupė Lietuvos mokytojų po kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimo su švietimo konsultantu ir grupės globėju Leo Pahkin ir vyriausiuoju architektu Reino Tapaninen
Suomijos Nacionalinės Švietimo tarybos posėdžių salėje grupė Lietuvos mokytojų po kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimo su švietimo konsultantu ir grupės globėju Leo Pahkin ir vyriausiuoju architektu Reino Tapaninen

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (Nr. VPI–2.2-ŠMM-02-V- 01-009) 2013 metų lapkričio 25-29 dienomis organizavo stažuotę Suomijoje. Stažuotės tikslas – išsamiai susipažinti su Suomijos gerąja patirtimi ugdant kūrybiškumą pamokose. Stažuotė vyko Suomijos sostinėje Helsinkyje ir Porvoo mieste. Į šią programą buvo atrinkta 12 įvairių mokomųjų dalykų Lietuvos mokytojų. Tarp jų patekau ir aš, todėl norėčiau pasidalinti įspūdžiais.

Prie Bernardinų bažnyčios
Prie Bernardinų bažnyčios

Spalio dvidešimt penktosios rytą visi šeštos klasės mokiniai nekantriai laukėme autobuso. Vietoj pamokų važiavome į sostinę Vilnių. Ten mūsų klasės auklėtojos Daivos Mackelaitės dėka laukė įdomios ekskursijos.

Apie paukščių migraciją pasakoja Daiva Norkūnienė
Apie paukščių migraciją pasakoja Daiva Norkūnienė

Koks gražus tas margaspalvis ruduo! Pagaliau sulaukėme to metų laiko, kai nuo medžių krenta auksaspalviai lapai, dažniau lyja vis šaltesnis lietus ir pradeda šalti. Paukščiams būna per šalta pas mus, todėl jie ruošiasi išskristi į šiltuosius kraštus. Migracijos metas – labai svarbus laikotarpis paukščiams.

Seime po ekskursijos
Seime po ekskursijos

Vis aukščiau kylant pavasarinei saulei, norisi ištrūkti iš klasių ir pakeliauti. Kovo 12 dieną 5-7 klasių mokiniai išvyko į Vilnių.

Ekskursija prasidėjo nuo LR Seimo rūmų. Mes ten matėme Lietuvos Tarybos ir Konstitucijos sales, Algirdo Brazausko ir Dalios Grybauskaitės kambarius ir, be abejo, posėdžių salę, kurioje stebėjome tuo metu vykstantį posėdį. Matėme daug pažįstamų seimo narių. Mums pasirodė, kad seimo nariai yra ne tokie drausmingi posėdžių metu negu mokiniai klasėse.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį."
A. de Sent Egziuperi

Orai