Išvykos

Prie Biržų pilies
Prie Biržų pilies

Baigiantis mokslo metams geografijos mokytojos Svetlana Gilienė ir Genovaitė Žukauskienė pakvietė pakeliauti po Šiaurės Lietuvą. Ekskursijoje dalyvavo mokiniai, kurie domisi geografija bei Lietuvos praeitimi.

Ketvirtokai Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje
Ketvirtokai Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje

Prabėgo dar vieni mokslo metai, pilni džiaugsmų, rūpesčių, laimėjimų ir pasiekimų. Juos pradinių klasių mokiniai užbaigė kelionėmis.

Maketas valdovų rūmuose
Maketas valdovų rūmuose

Šiltą ir saulėtą gegužės dvidešimt trečiosios rytą visi šeštos klasės mokiniai laukėme autobuso, kuris mus nuvežė į Vilnių. Ten praleidome ypatingai linksmą bei smagią dieną, aplankydami įdomias vietas.

Suomijos Nacionalinės Švietimo tarybos posėdžių salėje grupė Lietuvos mokytojų po kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimo su švietimo konsultantu ir grupės globėju Leo Pahkin ir vyriausiuoju architektu Reino Tapaninen
Suomijos Nacionalinės Švietimo tarybos posėdžių salėje grupė Lietuvos mokytojų po kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimo su švietimo konsultantu ir grupės globėju Leo Pahkin ir vyriausiuoju architektu Reino Tapaninen

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (Nr. VPI–2.2-ŠMM-02-V- 01-009) 2013 metų lapkričio 25-29 dienomis organizavo stažuotę Suomijoje. Stažuotės tikslas – išsamiai susipažinti su Suomijos gerąja patirtimi ugdant kūrybiškumą pamokose. Stažuotė vyko Suomijos sostinėje Helsinkyje ir Porvoo mieste. Į šią programą buvo atrinkta 12 įvairių mokomųjų dalykų Lietuvos mokytojų. Tarp jų patekau ir aš, todėl norėčiau pasidalinti įspūdžiais.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tas, kuris puola į neviltį dėl to, kas vyksta, – bailys, o tas, kuris tiki žmogaus dalia – beprotis."
A. Kamiu

Orai