Kitos naujienos

Keičiasi ne tik 2020 metų Brandos egzaminų tvarkaraštis (patvirtintas ministro įsakymu balandžio 10 d.), bet, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, koreguojama ir jo organizavimo bei vykdymo tvarka. Ministras pasirašė įsakymą „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

Jame be kita ko numatoma:

1. „...iki einamųjų metų gegužės 18 dienos kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.“ (14 pt.).

2. „Atsisakęs laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų kandidatas šių egzaminų nelaiko.“ (17.5 ppt.).

3. Iki gegužės 15 dienos elektroniniu būdu dar kartą reikės patvirtinti susipažinimą „su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalyko brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; atsisakymu nuo pasirinkto brandos egzamino ir egzamino dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu...“ (23.2 ppt).

4. Ką daryti ligos atvejais numatyta 29, 31, 33.1 pt.

5. Asmens dokumentų pateikimas, saugos priemonės, privaloma deklaracija apie sveikatos būklę nurodyti 75.1, 75.2, 75.4 papunkčiuose.

 

Prašymo forma dėl atsisakymo laikyti pasirinktus egzaminus ir susipažinimo su keitimais patvirtinimu abiturientams išsiųsta per TAMO dienyną.

 

Aktualūs pakeitimų punktai

Iš 2019-2020 mokslo metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (gimnazijos svetainėje)

Egzaminų tvarkaraštis

ŠMSM informacija apie egzaminus

DUK apie brandos egzaminų organizavimą 2020 m.

Priimami prašymai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais.

Išsami informacija apie priėmimo tvarką ir sąlygas Zarasų rajone

 

Prašymo formos dėl priėmimo mokytis Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos:

Priešmokyklinio ugdymo grupėje

1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse

 

Užpildytas prašymų formas ir dokumentų kopijas galima siųsti adresu
Pridedami dokumentai gali būti skenuoti arba fotografuoti.

Į rūpimus klausimus atsakysime telefonais:

8 385 56534

8 385 56531

Šalyje sušvelninus karantiną, nuo pirmadienio, t. y. gegužės 4 d., rajono bendrojo ugdymo mokyklos jau pasiruošusios organizuoti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priežiūrą. Tad tėvai (įtėviai, globėjai), kuriems reikalinga būtinoji vaikų priežiūra karantino laikotarpiu, jau gali kreiptis į mokyklą, kurią jų vaikai lankė iki karantino paskelbimo.

Žmogui, kuris susidūręs su pokyčiais dėl COVID-19 plitimo išgyvena nerimą, jaučiasi izoliuotas ar nusivylęs, svarbu žinoti, kad jis yra ne vienas, taip pat yra svarbu pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Protingas žmogus gali būti įsimylėjęs kaip beprotis, bet ne kaip kvailys."
F. de Larošfuko

Orai