P. Kuzmickas (dešinėje) su Dusetų valsčiaus mokytojais 1928 m. „Kronikos“ puslapio faksimilė
P. Kuzmickas (dešinėje) su Dusetų valsčiaus mokytojais 1928 m. „Kronikos“ puslapio faksimilė

Šiemet sukanka 120 metų, kai gimė ilgametis Dusetų pradžios mokyklos vedėjas Petras Kuzmickas.

Mokytojai, dirbę 1938-1940 m. Iš kairės: F. Gasiūnienė, A. Grigėnas, E. Guntulienė, P. Kuzmickas, E. Juknienė.
Mokytojai, dirbę 1938-1940 m. Iš kairės: F. Gasiūnienė, A. Grigėnas, E. Guntulienė, P. Kuzmickas, E. Juknienė.

Būsimasis Dusetų krašto švietėjas, visų dusetiškių numylėtinis mokytojas Petras Kuzmickas gimė Rusijoje, Saratovo gubernijos Čiornaja Padinos kaime 1898 metų vasario 17 dieną caro tremtinių šeimoje. Šeima gyveno palyginti pasiturinčiai. Bendravo tik lietuviškai, nors vaikai mokėjo ir rusiškai, ir lenkiškai. Savame kaime Petras baigė pradinę mokyklą, o 1918 m. – realinę gimnaziją Novouzenske. Rusijoje tuo metu jau vyko pilietinis karas. Drauge su broliu Aleksandru Petras Kuzmickas išėjo į frontą ir kovojo prieš raudonuosius generolo Denikino (ar Kolčako) armijoje. Buvo sužeistas. Jį slaugė buvusi mokslo draugė Olga Firsova.
P. Kuzmickas su žmona Olga į Lietuvą parvažiavo 1924 metais. Netrukus ėmė mokytojauti Marijampolės apskrityje, Plytinės kaimo pradinėje mokykloje. 1926 m. rudenį buvo perkeltas į Dusetų pradinę mokyklą.

Čia naujasis mokytojas pradėjo rašyti mokyklos metraštį, pavadinęs jį „Dusetų pradž. mokyklos kronika“, kurią savo gražia rašysena rašė iki pat paskutiniųjų savo gyvenimo Dusetose dienų.

Naujasis mokyklos vedėjas ėmė energingai darbuotis ne tik mokykloje, bet ir visuomenėje. Įsteigė Žemės ūkio klasę suaugusiems, jo iniciatyva 1928 m. prie mokyklos buvo įsteigta IV eilės meteorologijos stotelė.

Po šaulių būrio valdybos perrinkimo tapęs šaulių būrio vadu, mokytojas P. Kuzmickas ėmėsi energingai organizuoti Šaulių namų statybą. 1935 metų gegužės 19 d. buvo pašventinti pradėtų statyti namų pamatai. Šiandien šiame, kelis kartus atnaujintame pastate, veikia Dusetų meno mokykla.

Vienas „Kronikos“ puslapių. Faksimilė
Vienas „Kronikos“ puslapių. Faksimilė

1935-1936 mokslo metais Dusetų pradžios mokykloje buvo 240 mokinių. Į penktuosius ir šeštuosius skyrius kas rudenį į Dusetas atvykdavo mokinių iš Antazavės, Antalieptės, net iš Rokiškio. Pagal galimybes mokinius priimdavo, tačiau ne visada užtekdavo vietų.

1940 m. užėjus sovietams, naktį į liepos 11 d. mokyklos vedėją suėmė milicija ir įkalino, o po metų ištrėmė į Vorkutą. Likusi Lietuvoje šeima pirmąjį laišką nuo P. Kuzmicko gavo tik 1945 metais. Dar po septynerių metų pas vyrą į Uchtą nuvyko gyventi žmona Olga.

Į Lietuvą P. Kuzmickas susilpnėjusios sveikatos, bet dvasiškai nepalūžęs grįžo tik 1958 metais. Apsigyveno Vilniuje pas sūnų Vladą ir gyveno ten iki pat savo mirties. Laiškuose iš Sibiro rašyti tiesą apie lagerių gyvenimo žiaurumus nebuvo galima, todėl tik sugrįžęs galėjo papasakoti apie visa tai, ką teko iškentėti sovietinėje koncentracijos stovykloje. Buvo gal kartą kitą atvykęs ir į Dusetas, bet miestelis jam buvo jau nebe tas. Čia viešpatavo sovietiniai aktyvistai ir visagalis partkomas.

Išsipildė mokytojo troškimas grįžti į Lietuvą. Deja, nebeilgai teko čia gyventi. Petras Kuzmickas mirė 1964 m. balandžio 30 d.

Parengė Rimantas Garuolis, istorijos mokytojas.
Šaltiniai: Malcienė L. Mokytojas Kuzmickas. 1999,
„Dusetų pradž. mokyklos kronika“

Artėja

Numatytų renginių nėra.

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Vairuotojas – pati pavojingiausia automobilio dalis."
?

Orai