Šalyje sušvelninus karantiną, nuo pirmadienio, t. y. gegužės 4 d., rajono bendrojo ugdymo mokyklos jau pasiruošusios organizuoti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priežiūrą. Tad tėvai (įtėviai, globėjai), kuriems reikalinga būtinoji vaikų priežiūra karantino laikotarpiu, jau gali kreiptis į mokyklą, kurią jų vaikai lankė iki karantino paskelbimo.

Išsamesnė informacija rajono savivaldybės svetainėje

Savivaldybės admininstracijos direktoriaus įsakymas

Prašymo forma

Prašymus (skenuotus ar pasirašytus el. parašu) ir būtinas pažymas siųsti:

rastine@buga.dusetos.lm.lt

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Draugas – tai žmogus kuris apie jus žino viską, ir, nepaisant to, jūs jam patinkate."
Hubardo pamokymas

Orai