Keičiasi ne tik 2020 metų Brandos egzaminų tvarkaraštis (patvirtintas ministro įsakymu balandžio 10 d.), bet, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, koreguojama ir jo organizavimo bei vykdymo tvarka. Ministras pasirašė įsakymą „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

Jame be kita ko numatoma:

1. „...iki einamųjų metų gegužės 18 dienos kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.“ (14 pt.).

2. „Atsisakęs laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų kandidatas šių egzaminų nelaiko.“ (17.5 ppt.).

3. Iki gegužės 15 dienos elektroniniu būdu dar kartą reikės patvirtinti susipažinimą „su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalyko brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; atsisakymu nuo pasirinkto brandos egzamino ir egzamino dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu...“ (23.2 ppt).

4. Ką daryti ligos atvejais numatyta 29, 31, 33.1 pt.

5. Asmens dokumentų pateikimas, saugos priemonės, privaloma deklaracija apie sveikatos būklę nurodyti 75.1, 75.2, 75.4 papunkčiuose.

 

Prašymo forma dėl atsisakymo laikyti pasirinktus egzaminus ir susipažinimo su keitimais patvirtinimu abiturientams išsiųsta per TAMO dienyną.

 

Aktualūs pakeitimų punktai

Iš 2019-2020 mokslo metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (gimnazijos svetainėje)

Egzaminų tvarkaraštis

ŠMSM informacija apie egzaminus

DUK apie brandos egzaminų organizavimą 2020 m.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis."
D. Didro

Orai