Įeinant į gimnazijos patalpas visus prašome dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas bei laikytis saugaus atstumo.

Bus ribojamas tėvelių ir globėjų, kurie atlydės vaikus rugsėjo 1 dieną vaikus į mokyklą, patekimas į gimnazijos patalpas. Tėvelių, kurių vaikai į mokyklą ateina pirmą kartą (t. y. naujai atvykstančių, priešmokyklinės grupės vaikų ir 1 klasės mokinių) prašome patalpose užtrukti ne ilgiau kaip 15 min., o tėvelius, kurių vaikai į mokyklą ateina ne pirmą kartą, likti lauke.

Į gimnaziją negali atvykti asmenys (mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

Per pirmąją pamoką bus aptariamos pasikeitusios taisyklės gimnazijoje, asmens higienos, socialinio atstumo laikymosi svarba ir kita svarbi informacija.

Ugdymas nuo rugsėjo 1 d. vyks įprastu būdu – gimnazijos patalpose, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų.

Pamokos vyks klasėse. Mokiniai mokysis:

 • Priešmokyklinės grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai – I aukšte,
 • 5-8 klasių mokiniai – II aukšte,
 • I-II gimnazijos klasių mokiniai – III aukšte,
 • III-IV gimnazijos klasių mokiniai – naujojo pastato antrajame aukšte.

Mokinių judėjimas gimnazijoje nuo rugsėjo 2 dienos

Į gimnazijos patalpas mokiniai įeina ir išeina:

 • priešmokyklinės grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai – pro įėjimą iš vidinio kiemo nuo valgyklos pusės,
 • 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniai – pro pagrindinį įėjimą,
 • III-IV gimnazijos klasių mokiniai pro sporto salę nuo stadiono pusės.

Nuo rugsėjo 2 dienos pamokos vyks pagal skelbiamą pamokų tvarkaraštį.

Maitinimas

Pietauti gimnazijos valgykloje bus galima nuo rugsėjo 2 dienos taip:

 • priešmokyklinės grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai – pagal atskirą grafiką, kurį paskelbs mokytojos,
 • 5-6 klasių mokiniai – 10.40-10.55 val.
 • 7-8 klasių mokiniai – 10.55-11.10 val.
 • I-II gimnazijos klasių mokiniai – 11.55-12.05 val.
 • III-IV gimnazijos klasių mokiniai – 12.05-12.15 val.


SVARBU
Į gimnaziją visi mokiniai (išskyrus vaikus iki 6 metų) įeina su veido apsaugos priemonėmis. Kaukes galima nusiimti tik įėjus į klasę. Klasėje kaukių galima nedėvėti. Koridoriuose ir valgykloje kaukės – privalomos.


Mokinių pavėžėjimas

Mokiniai bus pavežami mokykliniais autobusais pagal patvirtintą maršrutų grafiką (galiojusį seniau). Į autobusą mokiniai bus priimami tik dėvintys apsaugines veido kaukes. Autobuse kaukių dėvėjimas – privalomas. Rekomenduojame tėvams aprūpinti vaikus daugkartinio naudojimo kaukėmis.

Gimnazijos direktorius

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Nostalgija – tai supratimas, jog viskas nebuvo taip nepakenčiama, kaip atrodė tuo metu."
Graimso dėsnis

Orai