Kitos naujienos

Priimami prašymai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais.

Išsami informacija apie priėmimo tvarką ir sąlygas Zarasų rajone

 

Prašymo formos dėl priėmimo mokytis Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos:

Priešmokyklinio ugdymo grupėje

1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse

 

Užpildytas prašymų formas ir dokumentų kopijas galima siųsti adresu rastine@buga.dusetos.lm.lt
Pridedami dokumentai gali būti skenuoti arba fotografuoti.

Į rūpimus klausimus atsakysime telefonais:

8 385 56534

8 385 56531

Šalyje sušvelninus karantiną, nuo pirmadienio, t. y. gegužės 4 d., rajono bendrojo ugdymo mokyklos jau pasiruošusios organizuoti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priežiūrą. Tad tėvai (įtėviai, globėjai), kuriems reikalinga būtinoji vaikų priežiūra karantino laikotarpiu, jau gali kreiptis į mokyklą, kurią jų vaikai lankė iki karantino paskelbimo.

Žmogui, kuris susidūręs su pokyčiais dėl COVID-19 plitimo išgyvena nerimą, jaučiasi izoliuotas ar nusivylęs, svarbu žinoti, kad jis yra ne vienas, taip pat yra svarbu pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove.

Tėvams
Tėvams

Mokiniams
Mokiniams

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, - vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių."
Konfucijus

Orai