Kitos naujienos

Zarasų rajono policijos komisariato kvietimas
Zarasų rajono policijos komisariato kvietimas

Lietuvos policija vėl kviečia mokinius dalyvauti teisinių žinių konkurse „Temidė“.

Aut. Goda Urbonavičiūtė, IVg kl.
Aut. Goda Urbonavičiūtė, IVg kl.

Sausio 13-oji visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją kaip Laisvės gynėjų diena!

***

Įeinant į gimnazijos patalpas visus prašome dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas bei laikytis saugaus atstumo.

Bus ribojamas tėvelių ir globėjų, kurie atlydės vaikus rugsėjo 1 dieną vaikus į mokyklą, patekimas į gimnazijos patalpas. Tėvelių, kurių vaikai į mokyklą ateina pirmą kartą (t. y. naujai atvykstančių, priešmokyklinės grupės vaikų ir 1 klasės mokinių) prašome patalpose užtrukti ne ilgiau kaip 15 min., o tėvelius, kurių vaikai į mokyklą ateina ne pirmą kartą, likti lauke.

Į gimnaziją negali atvykti asmenys (mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

Per pirmąją pamoką bus aptariamos pasikeitusios taisyklės gimnazijoje, asmens higienos, socialinio atstumo laikymosi svarba ir kita svarbi informacija.

Ugdymas nuo rugsėjo 1 d. vyks įprastu būdu – gimnazijos patalpose, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų.

Pamokos vyks klasėse. Mokiniai mokysis:

 • Priešmokyklinės grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai – I aukšte,
 • 5-8 klasių mokiniai – II aukšte,
 • I-II gimnazijos klasių mokiniai – III aukšte,
 • III-IV gimnazijos klasių mokiniai – naujojo pastato antrajame aukšte.

Mokinių judėjimas gimnazijoje nuo rugsėjo 2 dienos

Į gimnazijos patalpas mokiniai įeina ir išeina:

 • priešmokyklinės grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai – pro įėjimą iš vidinio kiemo nuo valgyklos pusės,
 • 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniai – pro pagrindinį įėjimą,
 • III-IV gimnazijos klasių mokiniai pro sporto salę nuo stadiono pusės.

Nuo rugsėjo 2 dienos pamokos vyks pagal skelbiamą pamokų tvarkaraštį.

Maitinimas

Pietauti gimnazijos valgykloje bus galima nuo rugsėjo 2 dienos taip:

 • priešmokyklinės grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai – pagal atskirą grafiką, kurį paskelbs mokytojos,
 • 5-6 klasių mokiniai – 10.40-10.55 val.
 • 7-8 klasių mokiniai – 10.55-11.10 val.
 • I-II gimnazijos klasių mokiniai – 11.55-12.05 val.
 • III-IV gimnazijos klasių mokiniai – 12.05-12.15 val.


SVARBU
Į gimnaziją visi mokiniai (išskyrus vaikus iki 6 metų) įeina su veido apsaugos priemonėmis. Kaukes galima nusiimti tik įėjus į klasę. Klasėje kaukių galima nedėvėti. Koridoriuose ir valgykloje kaukės – privalomos.


Mokinių pavėžėjimas

Mokiniai bus pavežami mokykliniais autobusais pagal patvirtintą maršrutų grafiką (galiojusį seniau). Į autobusą mokiniai bus priimami tik dėvintys apsaugines veido kaukes. Autobuse kaukių dėvėjimas – privalomas. Rekomenduojame tėvams aprūpinti vaikus daugkartinio naudojimo kaukėmis.

Gimnazijos direktorius

Keičiasi ne tik 2020 metų Brandos egzaminų tvarkaraštis (patvirtintas ministro įsakymu balandžio 10 d.), bet, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, koreguojama ir jo organizavimo bei vykdymo tvarka. Ministras pasirašė įsakymą „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

Jame be kita ko numatoma:

1. „...iki einamųjų metų gegužės 18 dienos kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.“ (14 pt.).

2. „Atsisakęs laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų kandidatas šių egzaminų nelaiko.“ (17.5 ppt.).

3. Iki gegužės 15 dienos elektroniniu būdu dar kartą reikės patvirtinti susipažinimą „su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalyko brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; atsisakymu nuo pasirinkto brandos egzamino ir egzamino dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu...“ (23.2 ppt).

4. Ką daryti ligos atvejais numatyta 29, 31, 33.1 pt.

5. Asmens dokumentų pateikimas, saugos priemonės, privaloma deklaracija apie sveikatos būklę nurodyti 75.1, 75.2, 75.4 papunkčiuose.

 

Prašymo forma dėl atsisakymo laikyti pasirinktus egzaminus ir susipažinimo su keitimais patvirtinimu abiturientams išsiųsta per TAMO dienyną.

 

Aktualūs pakeitimų punktai

Iš 2019-2020 mokslo metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (gimnazijos svetainėje)

Egzaminų tvarkaraštis

ŠMSM informacija apie egzaminus

DUK apie brandos egzaminų organizavimą 2020 m.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Meilė – tai gamtos audeklas, siuvinėtas vaizduote."
Volteras

Orai