Vytauto Didžiojo universitete
Vytauto Didžiojo universitete

Apie etikos „Moralinės dilemos“ konkursą Ig-IIg klasėms sužinojau iš savo etikos mokytojos Ilonos Šukienės. Man visada buvo smalsu dalyvauti panašiuose konkursuose, kurių metu gali ne tik išbandyti save, bet ir įgauti naujos patirties, naujų žinių.

Šis konkursas vyksta virtualiai dviem etapais.

Po apdovanojimo
Po apdovanojimo

Sausio mėnesį vykusio pirmojo etapo tema – „Žmogaus paskirtis žemėje.“ Etapą sudarė trys užduotys. Pirma užduotis – parašyti svarstymų rašinį, pasirinkus vieną iš gautų moralinių dilemų. Antra užduotis – pasirinkti turkų dailininko G. D. Eksioglu paveikslus, atitinkančius duotas moralines dilemas bei pagrįsti savo nuomonę. Taip pat reikėjo iškelti apibendrinantį probleminį klausimą ir trumpai į jį atsakyti. Man labiausiai patiko trečia užduotis. Pasirinkau paveikslą, akcentuojantį savęs pažinimo svarbą. Atliekant užduotis teko labiau gilintis į patį žmogų ir jo egzistenciją. Tai man pasirodė labai įdomu, suteikė galimybę įsigilinti į save bei kritiškai įvertinti daugelį dalykų.

Apsidžiaugiau patekusi tarp penkiasdešimties mokinių, pakviestų dalyvauti antrajame ture kovo mėnesį. Antrojo etapo užduotys buvo skirtos aktualiai ekologijos temai. Nepaisant to, kad gamta man visada rūpėjo ir apie ekologines problemas buvau girdėjusi, teko nemažai perskaityti internetinių straipsnių ir knygų šia tema. Sužinojau, kad Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus taip pat buvo garsus aplinkosaugininkas.

Pirma užduotis buvo moralinių klausimų (problemų) kėlimas. Rašydama laišką bendraamžiams jaunimo svetainės skaitytojams ir kviesdama juos rūpintis aplinkosauga bei rašydama savo apmąstymus,,Kaip aš galiu padėti Planetai būti švaresnei?“ akcentavau įvairių judėjimų, akcijų skirtų gamtos išsaugojimui, tokių kaip „Zero waste“, „Friday for future“ svarbą. Žinoma, paminėjau savo bendraamžės švedės klimato aktyvistės Gretos Thunberg veiklą.

Antra užduotis – moralinės dilemos analizė ir sprendimas. Ši užduotis buvo gana sudėtinga, nes reikėjo ne tik įvardinti dorines vertybes slypinčias dilemoje, bet ir aprašyti savo mąstymo procesą, argumentuoti sprendimo variantus. Pati kurdama moralinę dilemą stengiausi, kad ji būtų aktuali ir akcentavau kiekvieno iš mūsų atsakomybę už gamtos išsaugojimą.

Balandžio mėnesį dvidešimt mokinių (tarp jų ir aš) buvome pakviesti į konferenciją „Žmogaus fenomenas“ VDU Kaune. Mane ypač sužavėjo, kad pranešimus skaitė ne tik mokslininkai, mokytojai, bet ir bendraamžiai mokiniai. Konferencijos metu buvome apdovanoti ir mes, „Moralinės dilemos“ konkurso nugalėtojai. Džiaugiuosi tapusi antros vietos laimėtoja.

Mano nuomone, mokiniai turėtų domėtis panašiais konkursais, nes tai skatina ne tik kažko siekti, bet ir ugdo žmogų kaip asmenybę, skatina pasitikėjimą savimi. Manau, sunku nepritarti Ž. P. Sartro minčiai „Žmogus yra toks, kokį pats save sukuria.“

Karolina Mačiulskaitė, IIg klasė

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Melagis privalo turėti gerą atmintį."
M. F. Kvintilianas

Orai