Apie Maironį pasakojo skaityklos vedėja
Apie Maironį pasakojo skaityklos vedėja

2012-ieji metai Lietuvoje yra dedikuoti Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Laikas neištrynė ir neištrins šio didžio žmogaus iš mūsų tautos atminties.

Pradinukams buvo labai įdomu
Pradinukams buvo labai įdomu

Gražus sumanymas paskaityti Maironio eiles pradinukams peraugo į literatūrinę kompoziciją, kurią paruošė lietuvių kalbos mokytoja Daiva Bakutienė su savo penktokėliais. Būrys mergaičių Aistė, Goda, Adelė, Gytautė, Gabija, Greta ir Vismantė, kurios taip neseniai bėgiojo pradinukų koridoriuose, atėjo į svečius papasakoti apie Maironį, padeklamuoti jo eilių. Skambėjo Maironio eilėraščiai ,,Pavasaris“, ,,Šarka“, ,,Lietuva brangi“. Daug Maironio eilėraščių virtę dainomis, todėl prisidėjus muzikos mokytojai Eglei Kuzmienei, iškilmingai nuskambėjo Maironio daina „Lietuva brangi“. Vėliau skaityklos vedėja Birutė Laurinavičienė pasakojo apie Maironį, jo gyvenimą, kūrybą. Ji kvietė mokinius paskaityti Maironio poeziją, kuri ir didinga, ir švelni, ir lyriška. Kiek daug joje meilės tėvynei, jos praeičiai.

Skaityklos vedėja pakvietė visus apsilankyti gimnazijos bibliotekoje, kur surengta parodėlė, skirta Maironiui.

Rima Survilaitė,
gimnazijos bibliotekos vedėja.

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Taurus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro daugiau negu žadėjo."
Konfucijus

Orai