Pasirodymo dainos-interpretacijos „SAULELĖ“ akimirka.
Pasirodymo dainos-interpretacijos „SAULELĖ“ akimirka.

Lapkričio 16 d. Rokiškio kultūros centre vyko 3-iasis Respublikinis menų festivalis „Spalvos“. Šis festivalis skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų). Festivalio sumanytojai ir organizatoriai – Rokiškio pagrindinės mokyklos pedagogai. Festivalis, kuris vieną kartą metuose, pritraukia daug gražaus jaunimo iš visos Lietuvos. Šiame festivalyje lankėsi ir mūsų skyriaus mokiniai kartu su mokytojais Birute Razmanavičiene ir Vida Juškiene.

Visi festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir prizais
Visi festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir prizais

Buvo suteikta galimybė mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasirodyti viešoje erdvėje atskleidžiant savo meninius gebėjimus muzikos, dainos, šokio, teatro menų srityse. Gimnazijos ugdymo skyriaus „SARTUKAS“ ugdytiniai dalyvavo jau antrą kartą. Šiais metais jie atliko dainą – interpretaciją „Saulelė“. Buvo smagu stebėti vaikų pasirodymus, kurie nuoširdžiai džiaugėsi ir palaikė vieni kitus.

Plėtojant Respublikos mokyklų (skyrių, klasių), skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, bendravimą ir bendradarbiavimą, koncerto pertraukos metu, vaikms buvo suteikta galimybė dalyvauti diskotekoje, kūrybinėse dirbtuvėse, įvairiose edukacinėse veiklose, kuriose mokiniai, prižiūrimi šaunių, kūrybingų pedagogų, atskleidė savo meninius sugebėjimus. Pedagogai turėjo galimybę dalintis gerąją darbo patirtimi bei specialiosios pedagogikos ir psichologijos naujovėmis.

Dėkojame organizatoriams.

Festivalis „SPALVOS“ – tai yra kaip nepamirštamos pamokos ir įkvėpimo šaltinis mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Birutė Razmanavičienė, Vida Juškienė,
ugdymo skyriaus „Sartukas“ mokytojos.
Nuotraukos Birutės Razmanavičienės.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tas, kuris moka meilikauti, moka ir šmeižti."
Napoleonas

Orai