Po diskusijų
Po diskusijų

Kovo 19-23 dienomis ugdymo skyriuje „Sartukas“ vyko akcija „Savaitė be patyčių“. Akcijos tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.

Akcijoje dalyvavo mokiniai, pedagogai, skyriaus vedėja. Veiksmo savaitės metu buvo organizuojami patyčių prevencijai skirti užsiėmimai ir renginiai.

Pirmąją akcijos dieną visiems buvo išdalinti ženkliukai: ugdytiniams su užrašu „Aš neskriaudžiu kitų! Prisijunk ir tu!“, o suaugusiems – ženkliukas „Šypsenėlė“. Visą savaitę segėdami ženkliuką reiškė nepritarimą patyčioms.

„Savaitės be patyčių“ visos penkios dienos turėjo savo pavadinimus. Pirmadienis – šypsenų ir draugystės diena. Ugdytiniams buvo pristatytos „Aš moku bendrauti be patyčių“ taisyklės. Aptarus, taisyklės buvo iškabintos stende. Vyko valandėlė „Kaip atpažinti patyčias“, kurios metu buvo aptarta, kas yra patyčios ir kodėl jos vyksta, kaip padėti vaikui, patiriančiam patyčias bei kaip elgtis patyčių situacijoje ir siekiant jas sustabdyti. Ugdytiniai žiūrėjo situacijas, jos buvo aptarinėjamos, mokėsi atskirti patyčias nuo pajuokavimų. Po valandėlės visi piešė plakatą „Patyčioms – NE!“. Bendras ugdytinių ir pedagogų kūrybinis darbas papuošė ugdymo skyriaus sieną.

Antradienis – šypsenų ir gerų darbų diena. Ugdytiniai žiūrėjo patyčių tema meninį filmą „Gerumo stebuklas“. Vyko filmo aptarimas ir diskusijos.

Trečiadienis – šypsenų ir pagalbos diena. Ugdytiniai mokėsi atpažinti emocijas. Kiekvienas  pasirinko veiduką, kuris atspindėjo tos dienos nuotaiką ir užkabino į stendą. Džiugu, kad tą dieną visi ugdytiniai jautėsi gerai. Skyriuje lankėsi gimnazijos psichologė Aušra Krištapavičienė, kuri ugdytiniams pasiūlė pasižiūrėti filmukus- situacijas patyčių tema ir jas aptarė.

Ketvirtadienis – šypsenų ir gražių žodžių diena. Vyko meninio filmo „Žemės žvaigždutės“ peržiūra ir aptarimas. Vaikai piešė piešinius prieš patyčias.

Penktadienis – šypsenų ir mandagumo diena. Darželinukų grupėse taip pat buvo kalbama apie draugiškumą, gerumą, mandagumą. „Pelėdžiukų“ grupėje vyko valandėlė „Be patyčių“ tematika. Valandėlės „Stebėtoja musė“ metu buvo kalbama apie patyčias, pasakojama situacija, ji analizuojama. Vaikai noriai diskutavo.Po diskusijų vaikams buvo pasiūlyta atlikti užduotį „Duok draugui ranką“. Darželinukai piešė savo rankas, kurios kiekvienas pirštas simbolizavo draugą. Iš nupieštų rankų vaikai sukūrė „Draugystės medį“. Mokiniai žiūrėjo animacinį filmą „Išpuikusi princesė“. Po filmo buvo diskutuojama, vaikai dalinosi mintimis, atliko užduotis.

Dalyvaudami akcijoje „Savaitė be patyčių“ ugdytiniai suprato, kad reikia būti draugiškesniais, nesityčioti iš kitų ir nepritarti patyčioms.

Džiugu, kad ugdytiniai noriai dalyvavo savaitės renginiuose. Tikiu ir viliuosi, kad ugdytiniai savo geru, gražiu elgesiu, pagarba, tolerancija rodys pavyzdį kitiems, skleis teigiamas emocijas, o tuomet patyčių, užgauliojimų ir žeminančio elgesio bus mažiau.

Ačiū visiems už šaunią savaitę, gražų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Birutė Kundavičienė, socialinė pedagogė

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Kad pasimokytum iš savo klaidų, pirmiausia reikia suvokti, kad jas darai."
Filo dėsnis

Orai