Skaitymo dalyviai.
Skaitymo dalyviai.

Garsusis skaitymas yra pagrindinė priemonė skaitymo procesui suvokti ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.Garsiai skaitydami mokiniai įpranta taisyklingai tarti ir kirčiuoti žodžius, laikytis reikalingų pauzių, tinkamai taikyti ir keisti intonaciją, raiškiai skaityti. Garsusis skaitymas įgalina geriau pajusti eiliuotų grožinių kūrinių ritmo, rimo, skambumo grožį.

Skaitymo metus palydint Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos skaitykloje vyko pradinių klasių mokinių garsinis skaitymas. Antrokai skaitė knygutė A.Kandroškaitės „Miško pasaka“, trečiokai skaitė P.Cvirkos „Rainiukai“, ketvirtokai- V.Petkevičiaus „Kodėlčius“.

Pagal perskaitytas knygutes vaikai piešė iliustracijas, pasakojimo veikėjus.

Gerai skaitantiems ir gražiai iliustravusiems kūrinius buvo įteikti padėkos raštai.

Rima Survilaitė, gimnazijos bibliotekos vedėja,
Birutė Laurinavičienė, gimnazijos skaityklos vedėja

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Kai pagaliau atrandate tobulą moterį, paaiškėja, kad ji laukia tobulo vyro."
Janda dėsnis

Orai