„Gyva Lietuvos vėliava“.
„Gyva Lietuvos vėliava“.

Kovo 10 dieną gimnazijoje ilgai netilo mokinių džiaugsmingas smagios šventės šurmulys. Viliaus Andriuškevičiaus, mūsų gimnazijos prezidento, iniciatyva buvo suorganizuota akcija „Gyva Lietuvos vėliava“.

Renginį pradeda mokytojas Rimantas Damaška.
Renginį pradeda mokytojas Rimantas Damaška.

Po keturių pamokų beveik 300 mokinių, tiek didelių, tiek mažių, į gimnazijos kiemą nešėsi po geltoną, žalią, raudoną balioną ir rikiavosi jau pažymėtoje vietoje. Jaunimas su trijų spalvų balionais sustojo į gyvą Lietuvos vėliavą. Kiekvienas vaikas jautėsi dalelė Lietuvos ir suprato, kad tik daugelyje galime puoselėti Lietuvą! Gyva Lietuvos vėliava siūbuodama laukė, kol jaunosios gimnazijos fotografės užfiksuos trispalvę, atsiradusią šiai datai paminėti.

Rikiuotės konkursas.
Rikiuotės konkursas.

Renginiai, skirti kovo 11-tajai tęsėsi toliau ir netrukus prasidėjo rikiuotės konkursas. Jam ruoštasi labai uoliai ir atsakingai daugiau nei savaitę. Kasdien po pamokų koridoriuose dunksėjo ritmingas žygiavimas ir skambėjo rikiuotės komandos, kurioms, rodos, turėjo paklusti visi. Dabar 6-9 klasių mokinių komandos turėjo parodyti, ką išmoko, kaip pasiruošė. Mokinių pasirodymų laukė konkurso komisijos nariai: Bronius Stukas – Utenos AŠR 2-os kuopos vadas, Zenonas Mameniškis – Anykščių Dariaus ir Girėno 1-os Šaulių kuopos vadas, Irma Jermakovaitė – 9-os kuopos rikiuotės šaulė, Alvydas Šeikus – Dusetų 4-os Šaulių kuopos vadas, Olga Raugienė – Zarasų rajono mero patarėja bei mūsų direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vanda Normantienė ir Rimantas Garuolis. O moksleiviams pasiruošti padėjo fizikos mokytojas, jaunųjų šaulių vadas Rimantas Damaška. Prisistačius vertinimo komisiją, buvo garbingai įnešta Lietuvos vėliava ir sugiedotas himnas.

Virvės traukimo rungtis.
Virvės traukimo rungtis.

Pirmoji rungtis, reikalaujanti susikaupimo, tikslumo ir vienas kito pajautimo – būrio rikiuotė. Klasės subūrė atskirus būrius, juos pavadino ir pasidarė skiriamuosius ženklus, taip pat parengė skanduotes, o dabar visa tai teko pademonstruoti. Smagu buvo žiūrėti į darniai žygiuojančius, skambiai skanduotę traukiančius ir vykdančius būrio vado nurodymus mokinius.

Vertinimo komisija.
Vertinimo komisija.

Antroji rungtis – žinių estafetė. Būrio nariams teko skubiai pribėgus prie mokytojų atsakyti į pateiktą klausimą: kuo reikšminga Lietuvai viena ar kita data, kieno (generolo majoro, generolo leitenanto, pulkininko leitenanto, viršilos ar seržanto) kariniai skiriamieji ženklai.

Skelbiami rezultatai.
Skelbiami rezultatai.

Trečioji, paskutinė užduotis, virvės traukimas pareikalavo gero fizinio pasirengimo. Šioje rungtyje pateisėjauti ėmėsi svečias šaulys Z. Mameniškis. O kiek emocijų ir palaikymo sulaukė kiekviena komanda, kiek prakaito turėjo išlieti mokiniai, kol buvo išaiškinti stipriausieji.

Pasibaigus rungtims buvo paskelbta 15-os minučių pertrauka. Komisijos nariai susumavo rezultatus. Jaunimas išsirikiavęs su nekantrumu laukė jų veiklos įvertinimo.

Palaikymo komanda.
Palaikymo komanda.

Virvės traukimo rungtyje stipriausios buvo 8b, 7b, ir 1gB klasės komandos. Geriausiai žinių estafetėje pasirodė 1gA ir 7b klasių moksleiviai, šauniausiais būrių vadais pripažinti devintokai Domantė Barzdaitė ir Tomas Jurkus. Jie apdovanoti simboliniais lėktuvėliais. Rikiuotės konkurse I –ąją vietą užėmė 8b (273 taškai), II-ąją – 6b (270 t.), III-ąją 7b (268 t.) klasės komandos.

Zarasų rajono mero Arnoldo Abramavičiaus dovanėles kiekvienai komandai įteikė patarėja Olga Raugienė.

Už geranorišką pagalbą, griežtą žodį mokiniai dėkojo mokytojui Rimantui Damaškai. Gimnazijos prezidentui V. Andriuškevičiui kuopos vadas Z. Mameniškis padovanojo šaulio beretę.

Renginys baigėsi, vėliava buvo išnešta ir teko skirstytis. Visi iš renginio išėjo su gerais įspūdžiais, pakilios nuotaikos, puikiai paminėję Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Sigita Šutaitė,
3gA klasės mokinė

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Niekas nejuda į priekį politinėje sistemoje, kurioje žodžiai nesiderina su darbais."
Napoleonas

Orai