Elena Kurklietytė ir Vytautas Bubnys.
Elena Kurklietytė ir Vytautas Bubnys.

„Dažnai prisimenu praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio Vilnių. Visi pasiilgstame savo jaunystės miestų. Žmonių, su kuriais buvo bendrauta, jais žavėtasi. Kurie vėliau, nors ir nebūdami šalia, lydėjo gyvenimo keliu. Vienas iš tokių žmonių man buvo Paulius Širvys,“ – taip knygą „Metai su Pauliumi“ pradeda sudarytojas poetas Alfas Pakėnas.

Norėdami pristatyti šią knygą, išleistą praėjusių metų pabaigoje Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje apsilankė garbingi svečiai: žurnalistė, rašytoja Elena Kurklietytė bei rašytojas Vytautas Bubnys.

Svečius pristato mokytoja Vanda Normantienė.
Svečius pristato mokytoja Vanda Normantienė.

„Laiko skubinamas poetas Alfas Pakėnas ragino visus, pažinojusius poetą Paulių Širvį, dalintis atsiminimais apie jį. Apie Paulių Širvį daug parašyta, išleistos Rimanto Šavelio, Alfonso Krasausko, Stasio Lipskio bei Edvardo Ulduko atsiminimų arba biografinės knygos. Jos tapo brangia skaitytojų – Pauliaus Širvio talento gerbėjų – savastimi. Ši knyga – viena iš paskutiniųjų, nes laikas negailestingai ištrina prisiminimus iš mūsų atminties“ – kalbėjo Elena Kurklietytė. Juk Pauliaus Širvio kartos rašytojų ratas pamažu retėja, kartu į kapus nusinešdamas daug įdomių faktų, prisiminimų. „Kai man pasiūlė parašyti straipsnį apie Paulių Širvį, ilgai abejojau. Rašyti atsiminimus yra labai sudėtinga... Tačiau savo archyvuose radau asmeniškai man dovanotas nuotraukas ir Pauliaus rašytą laišką, kuris buvo pradėtas žodžiais: „Tai aš, balsas iš pelkės.“ Būtent taip ir pavadinau savo straipsnį knygoje Pauliui Širviui atminti.“

Poeto gyvenimas buvo su nuoskaudom, netektim, skausmu ir amžinu tikėjimu, viltimi, meile. Buvo šviesių ir tamsių dienų. Daugiau tamsių. Juk ne veltui jis rašė:

Turiu
Savo džiaugsmą,
Turiu
Savo skausmą, –
Ateik –
Dovanosiu
Ir tau.

Seminaras įdomus ir jaunimui, ir senjorams.
Seminaras įdomus ir jaunimui, ir senjorams.

Ši knyga yra labai išsami, nes atsiminimais pasidalijo didelis ratas Paulių Širvį pažinojusių, artimai bendravusių garsiausių Lietuvos rašytojų, tokių kaip Mykolas Sluckis, Marcelijus Martinaitis, Jonas Avyžius ir kitų. Paulius Širvys unikalus – jis tarsi rašo ne poetinį žodį, o gieda kaip tikras paukštis. Visais laikais į jo poezijos vakarus ir į poetui atminti organizuojamus susiėjimus suplūsdavo minios žmonių, mokančių jo eiles mintinai, besižavinčių ilgesingais posmais. Tai, kad poetas Paulius Širvys yra nepamirštamas, mylimas ir gerbiamas iki šių dienų, rodo ant jo kapo Antakalnio kapinėse nuolatos liepsnojančios žvakutės ir žydinčios gėlės.

Dalijami autografai.
Dalijami autografai.

Šiltais žodžiais apie poetą kalbėjo ne tik svečiai, savo kūrybos eiles susirinkusiems mielai deklamavo dusetiškė Danutė Drebulienė.

Prakalbintas apie savo kūrybą, rašytojas Vytautas Bubnys prisipažino, jog jo kūrybai savotišką įtaką daro Pauliaus Širvys. Kūryba siekia atskleisti tikrumą, būti atviras, nesitaikstyti su neteisybe. Klausytojams trumpai pristatė naujausią savo romaną „Švento Vito šokis“, kuriame gilinasi į šių dienų mūsų visuomenę kamuojančias įtampas, analizuoja susvetimėjimą, nesusikalbėjimą šeimose, atskleidžia savo herojų lemtingus žingsnius. Sakė, jog skaitytojams nereikės ilgai laukti dar vienos jo knygos. Su šypsena Vytautas Bubnys užsiminė, jog ateityje siekia sukurti dar tiek pat, kiek jau yra sukūręs.

Sužadinę šviesius atsiminimus apie Dusetų krašto poetą, svečiai išskubėjo į Zarasus, kur šią knygą ruošėsi pristatyti pats sudarytojas Alfas Pakėnas, o širdis virpinti ilgesingos bardo Kazio Jakučio dainos.

Aistėja Krasnovaitė ir Žydrūnė Bivainytė, 4gA klasė.
Nuotraukų autorė Dainora Biliūnaitė.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Žmonės nepasimoko iš istorijos pamokų – ir tai svarbiausia istorijos pamoka."
O. Hakslis

Orai