Tyrimas „Mamos atpažįsta savo vaikus“
Tyrimas „Mamos atpažįsta savo vaikus“

Vasario 15 dieną, per mokinių atostogas, gimnazijoje rinkosi trijų rajonų pradinių klasių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Čia vyko seminaras „Aktyvaus mokymo(si) organizavimo praktinių elementų pavyzdžiai pradinėje mokykloje“.

Pranešimą skaito Vilma Kavaliauskienė
Pranešimą skaito Vilma Kavaliauskienė

Seminarą pradėjo Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Vilma Kavaliauskienė. Ji skaitė pranešimą „IT panaudojimas pradinėje mokykloje – sparnai mokytojui ir mokiniui“, Mokytoja koleges supažindino su programos „Smart Notebook 11“ galimybėmis.

Apžiūrima paroda
Apžiūrima paroda

Seminarą tęsė Visagino „Verdenės “ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės. Inga Bilinskienė pasidalino patirtimi, kaip sekasi vertinti mokinių elgesį, taikant Class Dojo skatinimo sistemą. Ji teigė, kad tai puiki mokinių skatinimo sistema, tausojanti mokytojų laiką. (Pranešimas: „Pozityvaus elgesio skatinimas“). Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė pranešime „Mįslės – etnokultūrinio ugdymo priemonė įgyvendinant pradinio ugdymo programas“ koleges sudomino, kaip išradingai galima panaudoti mįsles ir minkles įvairių renginių metu. Aliona Popova pranešime „Perskaitytų tekstų aptarimas“ palietė dar vieną aktualią šio laikmečio problemą – pradinukų nenorą skaityti. Mokytoja parodė vieną iš šios problemos sprendimo kelių. Tos pačios gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė pristatė autorinę parodą „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui“. Mokytoja nustebino sukurtų priemonių gausa, darbštumu ir išradingumu. Dalį priemonių ji sukūrė kartu su savo ugdytiniais. Dvi priemones autorė padovanojo kolegėms iš Dusetų ir Jūžintų. Po parodos mokytoja seminaro dalyvėms pristatė pranešimą „Užduočių knygos gamyba kartu su mokiniais“.

Darbas grupėse
Darbas grupėse

Po viešnių pranešimų estafetę perėmė seminaro šeimininkės Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokytojos metodininkės Lilia Semionova ir Renata Šėžienė. Pedagogės dalinosi patirtimi, kaip per neformaliojo ugdymo pamokas jos siekė plėsti mokinių žinias apie pasakas, mokė kurti ir pasakoti, vaidinti, iliustruoti, atlikti kūrybines užduotis. Įgyvendino kūrybinį sumanymą – pasigamino „Pasakų dėžę“ ir pristatė per teatrinę veiklą, (Pranešimas: „Neformaliojo ugdymo galimybės. Pasaka iš dėžės”.)

Seminarą užbaigė tos pačios mokyklos mokytojos metodininkės Gitana Šuminienė ir Jolanta Kondrašovienė, pristatydamos pranešimą „Moksliniai tyrinėjimai pradinėje mokykloje”. Pranešėjos teigė, kad gamtos mokslų mokiniai turi mokytis aktyviai: stebėdami gamtos reiškinius, atlikdami nesudėtingus bandymus ir eksperimentus, fiksuodami ir apibendrindami duomenis. Pranešėjos pristatė ne tik su mokiniais atliktus bandymus, bet keletą jų atliko kartu su kolegėmis.

Manyčiau, kad kiekviena seminaro dalyvė iš seminaro pasiėmė tai, kas jai buvo naudinga ir bandys pritaikyti savo darbe.

Jolanta Kondrašovienė, pradinių klasių mokytoja.
Nuotraukos Ilonos Pužienės.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Patys takelio nesuranda, o kitiems kelią rodo."
K. Enijus

Orai