Įdomu klausytis Luko pasakojimo
Įdomu klausytis Luko pasakojimo

Klasės valandėlėje ir vėl svečias. Šį kartą lankėsi mūsų gimnazijos buvęs mokinys, dabar Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vyresnysis šaulys Lukas Makarskas. Jis mums papasakojo apie savo kelią į kariuomenę. Tai iš tiesų buvo labai įdomu.

Nuotrauka prisiminimui
Nuotrauka prisiminimui

Šis jaunas, vos 20-ies metų vaikinukas, tik baigęs gimnaziją nutarė ne tęsti mokslus, kaip daugelis klasės draugų, o savanoriu atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Devynių mėnesių karo tarnybą atliko Kauno Juozo Vitkaus inžinerijos batalione (JVIB). Atitarnavęs skirtą laiką, nutarė toliau pratęsti tarnybą pagal įgytą  specialybę. Tarnybą tęsia Rukloje. Dabar jis Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vyresnysis šaulys. Lukas papasakojo mums apie tarnybą. Kaip pasikeitė gyvenimas iš mokyklos suolo patekus į griežtą bataliono aplinką. Kokių dalykų išmoko, kas buvo sunkiausia, įdomiausia.  Mes, mokiniai, uždavėme jaunuoliui įvairiausių klausimų. Smalsu buvo sužinoti,  kokios nuobaudos laukia už nurodymų nevykdymą. Ir pasirodo, kad kariuomenėje drausmė tikrai labai griežta. Tenka ir atsispaudimus daryti, ir spausdintinėmis raidėmis prirašyti net kelis lapus, kad daugiau niekada nesikeiks ir daug kitų nuobaudų. Lukas sakė, kad kariuomenė išmokė laikytis tvarkos, tvarkingumo. Besimokydamas mokykloje, kaip ir daugelis kitų vaikų, nemėgo tvarkytis kambario, prižiūrėti savo daiktų. Domėjomės, ar iš tikrųjų būrį keldavo ir naktį? Ar yra leidžiama pailsėti, jei būna pavargę? Ką asmeniškai jam reiškia žodis Tėvynė? Lukas mielai atsakė į visus klausimus. Dar kalbėjome apie Juozo Vitkaus inžinerijos batalione rengiamas atvirų durų dienas mokiniams, kurių metu galima daug išsamiau susipažinti su kariuomenės gyvenimu, veikla, technika. Vaikai, kurie vasarą buvo šaulių stovykloje, irgi pasidalijo įspūdžiais. Pabaigoje vaikinas patarė rinktis šią profesiją ištvermingiems ir drąsiems berniukams. Mergaitės galvojo, kad kariuomenėje joms ne vieta, bet Lukas paaiškino, kad šiais laikais dauguma merginų irgi renkasi šią profesiją.

Manau, kad mūsų klasei šis susitikimas buvo labai naudingas ir dauguma berniukų seks jauno ir energingo jaunuolio pėdomis. Sutarėme, kad Lukas dar kartą apsilankys įgijęs daugiau patirties.

Augustinas Liorentas, 6 klasė

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Net užimdamas aukštą padėtį gyvenime, elkis su visais kaip su lygiais."
Menandras

Orai