Skambant „Tautiškai giesmei“
Skambant „Tautiškai giesmei“

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, viena iškiliausių tautos istorijos datų. Visa Lietuva, kiekvienas lietuvis žino ir su pagarba bei pasididžiavimu mini šią dieną. Dusetiškius tą dieną pasitiko šviečianti saulė, žvarbokas vėjelis bei blizgantys lediniai takai.

 

Šventė prasidėjo Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje šventomis mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Po mišių visi šventės dalyviai iškilminga eisena patraukė prie Nepriklausomybės paminklo. Darniai skambant „Tautiškai giesmei“, suplevėsavo trispalvė.

Posmai Tėvynei
Posmai Tėvynei

Netrukus šventiškai nusiteikę žmonės rinkosi į Dusetų kultūros centrą. Pilna salė dusetiškių ir svečių minėjimą pradėjo Lietuvos Respublikos himnu. Visus susirinkusius sveikino seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų šaulių kuopos vadas Alvydas Šeikus bei gausus būrys svečių iš Zarasų. Jie linkėjo, kad šios šventės dvasia liktų gyva mumyse daugybę metų, kad mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būtų perduodamas iš kartos į kartą.

Scenoje – jaunučių ansamblis
Scenoje – jaunučių ansamblis

Renginį vedė abiturientė Justina Šinkūnaitė ir vienuoliktokas Dovydas Alaunė. Dainas ir posmus apie Lietuvą, laisvę, tėviškę, jos gamtą ir gimtąją kalbą dovanojo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos, meno mokyklos mokiniai bei kultūros centro saviveiklininkai. Nuotaikingai skambėjo liaudiška muzika, tautos dvasia persmelktos liaudies dainos, o smagių šokių pynėje sukosi Sigitos Gudonienės vadovaujamas vaikų folklorinis kolektyvas „Sartukas“. Gausių plojimų sulaukė pirmokės Uršulės Krikščionaitytės sudainuota dainelė „Sakau tau Au“. Nuostabias melodijas atliko Dusetų meno mokyklos akordeonininkų duetas Martynas Dainys ir Ignas Bulota, fortepijonu grojo Goda Kazlaitė, Gabija Malažinskaitė bei Rusnė Kaškauskaitė.Skardžiais balsais žiūrovus pradžiugino gimnazistės, sudainavusios „Tango“. Publika buvo sužavėta liaudies dainų skambesiu, kurias atliko moterų folklorinis ansamblis „Du sietai“. Joms nenusileido ir Janinos Kaškauskienės vadovaujamas moterų ansamblis „Svaja“. Bet maloniausiai visus nustebino Dusetų kultūros centro mėgėjų kolektyvas. Nors šis ketvertukas susibūręs visai neseniai, bet pasirodė puikiai. Nuostabūs smuiko, akordeono, gitaros garsai bei Eglės Kuzmienės, Margaritos Simokaitytės skambūs balsai pasiekė giliausias širdžių kerteles, sujaudino visus žiūrovus. Gerai žinoma, daugybę kartų girdėta daina „Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką“ suskambo naujai, netikėtai. Ypač efektinga buvo koncerto pabaiga, kai Margarita Simokaitytė, pritariant moterų ansambliui „Svaja“ sudainavo „Miškų gėlę“. Šiai dainai apibūdinti geriausiai tinka filosofo, rašytojo Vydūno žodžiai: „Daina, paprasta kaip lakštingalos giesmė, natūrali kaip gėlės kvepėjimas, mąsli ir jausminga. Ji stebėtinai dera prie viso tėvynės gyvenimo skambėjimo“.

Šventė pasibaigė. Muzikos akordai nutilo... Bet susirinkusiųjų atminty ilgam išliks šviesa, šiluma ir gėris, kurį dovanojo šventės organizatoriai ir dalyviai. Beliko tik visiems nuoširdžiai padėkoti, tai Daliai Deinienei, Sigitai Gudonienei, Eglei Kuzmienei, Margaritai Simokaitytei, Janinai Kaškauskienei Reginai Gadliauskienei, Juozui Švedui už  už labai gražią šventę, kuri paliko daug gerų emocijų.

Vanda Normantienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuotr. Alvydo Stausko.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena šiandien. Dauguma rengiasi gyventi vėliau."
Dž. Sviftas