Prieš skambutį
Prieš skambutį

Gegužės 29-oji – nepaprasta diena Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos XI laidos abiturientams. Tą dieną jiems paskutinį kartą skambėjo mokyklinis skambutis.Daugiau jis nesuskambės, nebepertrauks vidury jaunatviško pokalbio, nebaigto rašinio ar neišspręsto matematikos uždavinio, nebekvies skubėti į pamoką ar pertrauką. Nebebus daugiau klasės draugų šurmulio, pokštų, pabodusių mokytojų patarimų bei perdėto rūpesčio...

Jau nuo ankstyvo ryto abiturientai šurmuliavo po miestelį, o ir oras tokiai šventei buvo puikus: saulė negailėjo spindulių, vėjelis švelniai glostė skruostus, danguje – jokio debesėlio.

Didžiulis smalsuolių būrys laukė į gimnazijos kiemą įvažiuojančių abiturientų išpuoštais automobiliais. Visiems rūpėjo pamatyti, kaipgi savo mylimą auklėtoją Svetlaną Raugienę atsiveš ši abiturientų laida. Netrukus įriedėjo senutėlis motociklas su priekaba: joje ir sėdėjo auklėtoja.

Paskutinį kartą savo klasėje
Paskutinį kartą savo klasėje

Vienuoliktokai, organizavę šią šventę, nusipelnė gražių žodžių: kieme per naktį „pražydo“ linksmos gėlės, spindėjo išpuošti gimnazijos koridoriai, o ypač dvyliktokų klasė. Įvairiaspalviai drugeliai, balionai ir kiekvienam abiturientui smagi dovanėlė nuo vyresniųjų priminė, kad nerūpestingą vaikystę ir moksleiviškus metus teks palikti čia, už mokyklos durų, ir po šios dienos – keliauti į savarankišką gyvenimą.

Paskutines pamokas vedė pirmokėliai, pirmosios mokytojos ir klasių auklėtoja. Švytėjo abiturientų veidai, skambėjo pamokymai, patarimai, palinkėjimai...

Netrukus, aidint iškilmingai muzikai, lydimi pirmokų, dvidešimt trys linksmi ir žvalūs abiturientai susirinko į Dusetų kultūros centro salę. Didžiulis būrys svečių, susirūpinę, virpančiomis širdimis tėveliai, dvylika metų globoję, mokę ir auklėję mokytojai bei draugai – visi susirinko į Paskutinio skambučio šventę.

Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma, LR Seimo nariai Rokas Žilinskas ir Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Zarasų švietimo ir Kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius, Dusetų krašto garbės pilietis Donatas Čepukas. Jis žurnalistėms Justinai Šinkūnaitei, Vartui Godai Amirjan bei Mildai Paužolytei, rašiusioms į „Dusetas“ bei „45 minutes“, padovanojo po savo kūrybos knygą. Taip pat dvyliktokus sveikino Dusetų seniūno pavaduotojas Raimondas Parakevičius, klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas bei kultūros centro direktorius Alvydas Stauskas. Abiturientai, labai gerai mokęsi, aktyviai dalyvavę kultūriniuose renginiuose bei garsinę gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, buvo apdovanoti Padėkomis.

Auklėtinius drąsino Svetlana Raugienė, o tėvelių vardu į auditoriją kreipėsi Jaroslava Armirjan. Jos ragino turėti svajonę, siekti užsibrėžtų tikslų, nepamiršti tobulėti ir stengtis gyventi teisingai.

Visi kalbėjusieji dvyliktokus kvietė susitelkti dar vienam svarbiam mokykliniam etapui – brandos egzaminams ir priminė, kad viskas priklauso tik nuo jų pačių. „Lygiai prieš 25-erius metus štai šitaip džiugiai ir aš leidausi į savarankišką gyvenimą. Tą dieną gyvenimo kasdiena virto milijardais pasirinkimų, o mano likimas buvo ne kas kita, kaip tų pasirinkimų padarinys. Tad štai ko linkiu šiems į kelią besileidžiantiems jaunuoliams: suvokti ryšį tarp savo sprendimų ir jų padarinių ir tapti savo laimės kalviais“, – kalbėjo LR Seimo narys Rokas Žilinskas.

Atsisveikinant – gimnazijos himnas
Atsisveikinant – gimnazijos himnas

Išlydint į savarankišką kelią sėkmės ir tvirtybės pirmokėliai linkėjo posmais, o Dusetų meno mokyklos ugdytiniai – skambiomis dainomis bei akordeono melodijomis.

Ne vieno šventės dalyvio širdį suvirpino Margaritos Simokaitytės ir Eglės Kuzmienės atliekamos dainos „Mano senai mokyklai“ bei „Vaikystės šviesa“. Jos dainos žodžiais ragino nepamiršti vaikystės, kurstyti dvasinę ugnelę, kurios šviesa lydėtų visą gyvenimą. 

Kai visi žodžiai buvo išsakyti, mokyklos himnas sugiedotas, puokštės gėlių padovanotos abiturientams, jų tvirtos rankos atsidūrė mažyčiuose pirmokų delnuose, aidint skambučiui, visi iškeliavo. Mažieji – į vasarą, abiturientai – į savarankišką gyvenimą.

Prie gimnazijos liko žaliuoti rūpestingai šių abiturientų pasodintas medelis. Jis primins XI laidą.

Vanda Normantienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuotr. Alvydo Stausko.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Saugokis vieną knygą perskaičiusio žmogaus."
T. Akvinietis