Tėvelius sveikina ketvirtokai
Tėvelius sveikina ketvirtokai

Tėvelius sveikina ketvirtokai
Tėvelius sveikina ketvirtokai

Gegužės 5 dieną Dusetų kultūros centre vyko Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos surengta padėkos popietė „Pabūkime kartu“, skirta atrėjančiai tarptautinei Šeimos dienai. Ši šventė – tai savotiškas Motinos dienos ir Tėvo dienos gražus junginys. Juk šeima – tai mažas pasaulis, sukurtas meilės dėka.

Dainuoja Austėja ir Arijus
Dainuoja Austėja ir Arijus

Pavasaris budina visa, kas – gyva. Atbundanti gamta įkvepia naujiems darbams. Šiltėjantis oras, ilgesnės ir šviesesnės dienos – tai džiaugsmai, kuriuos mums atneša pavasaris. Taip pat su pavasariu ateina ir pačios gražiausios, pačios šilčiausios šventės.

Scenoje – priešmokyklinukai
Scenoje – priešmokyklinukai

Šventę pradėjo gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Normantienė. Jie padėkojo tėveliams už gerai išauklėtus vaikus, už tai, kad pasirinko šią gimnaziją. Po sveikinimo žodžio jie teikė Padėkas tėveliams, kurių vaikai gerai mokosi, dalyvauja bei laimi įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir garsina gimnaziją. Vadovai negailėjo gražių žodžių tėveliams. Juk tėvų įtaka yra labai didelė. Vaikas augdamas mato tėvų pavyzdį, mato, kaip jie elgiasi įvairiose situacijose ir kokios jų vertybės. Šeima ugdo vaikų savarankiškumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendražmogiškąsias savybes: kultūrą, dvasingumą, dorovę, gebėjimą bendrauti. Labai daug dalykų vaikas, ateidamas į mokyklą, atsineša iš šeimos. Juk šeima – tai ir meilė, ir šiluma.

Vedėjai Ieva ir Lukas
Vedėjai Ieva ir Lukas

Kai jau visos Padėkos buvo įteiktos, mokiniai pakvietė pasižiūrėti gražų, šiltą koncertą. Mylimiems tėveliams nuotaikingą dainelę „Sakau tau au“ atliko Austėja Dimitrijeva ir Arijus Kudeliovas. Priešmokyklinukai ir pirmokai gražiausius žodžius ir dainą skyrė mamytėms... Dėkojo už rūpestį, už gerumą, už kantrybę, už supratimą, už laukimą, už padrąsinimą, už laiku pasakytą pastabą. Dusetų meno mokyklos auklėtinė Aida Novatorovaitė paskambino kūrinėlį „Namo“. Trečiokė Uršulė Krikščionaitytė visus užbūrė daina „Tau žydi obels žiedai“. Taip pat trečiokai paruošė žaismingą, nuotaikingą, pamokantį trumpą vaidinimą pagal Aldonos Liobytės pjesę „Meškos trobelė“. Skambėjo daug dainų: ketvirtokėliai atliko dainelę „Labas“, meno mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas Dalios Deinienės, padainavo dainelę „Pupa“, devintokių Gabijos Malažinskaitės ir Godos Kazlaitės duetas dovanojo dainą „Devynios baltos upės“. Skambėjo ir akordeonisto Martyno Dainio atliekami kūriniai.

Dainuoja Uršulė
Dainuoja Uršulė

Visus maloniai nustebino labai lyriškas, jausmingas aštuntokės Rusnės Kaškauskaitės pasirodymas. Skambant fortepiono garsams, ji perskaitė Jurgos Ivanauskaitės eilėraštį „Vasara“. Visų dėmesį sukaustė abituriento, gimnazijos mokinių prezidento Donato Gimbicko skaitoma I. Mero „Lygiosios trunka akimirką“ ištrauka. Salę sužavėjo Ievos Juozėnaitė, kai ji deklamavo Aido Marčėno eilėraštį „Žiemos muzika Palangoje“ bei gimnazijos merginų ansamblio balsai.

Gabijos ir Godos duetas
Gabijos ir Godos duetas

Renginį vedė vienuoliktokai Ieva Juozėnaitė ir Lukas Markevičius. Malonu buvo žiūrėti į puošnius vaikų sceninius rūbelius, pavasariškai, skoningai papuoštą sceną bei drąsiai ir pasitikinčiai vaidinančius, dainuojančius, deklamuojančius mažuosius.

Reikia padėkoti Dusetų kultūros centro darbuotojams, renginio organizatoriams, taip pat susirinkusiems tėveliams, kurie mus palaiko, skatina siekti užsibrėžtų tikslų. „Kažin, ar jau esame išsakę visus žodžius? Ar suradę jiems laiko, dėmesio? Kai prisiruošiame – dažnai būna vėlu… O gal parašykime jiems laišką, o parašę – išsiųskime… Kiekvienas jums artimas ir brangus žmogus vertas novelės, o laiško – tuo labiau… O gal nupirkime ledų ar priskinkime žibučių, arba tiesiog prisiglauskime ir nuoširdžiai padėkokime“, – skambėjo žodžiai iš vedėjų lūpų, kviečiantys visus susimąstyti.

Renginys baigėsi. Geros emocijos, prasmingi žodžiai, švelnus ir palaikantis žvilgsnis atlikėjams užaugina sparnus, o žiūrovams praskaidrina kasdienybę bei suteikia pasididžiavimą savo vaikais.

Emilija Čypaitė, IIIg klasės mokinė.
Nuotraukos Alvydo Stausko

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Saugokis vieną knygą perskaičiusio žmogaus."
T. Akvinietis