Dedamos gėlės prie paminklo Kazimierui Būgai.
Dedamos gėlės prie paminklo Kazimierui Būgai.

Rudeniui einant į pabaigą, Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją vėl aplankė šventinės nuotaikos. Jau kelinti metai gimnazija iškilmingai pamini garsaus kalbininko Kazimiero Būgos gimimo metines. Šiemet – 129-ąsias.

Renginiui ruoštasi atsakingai ir kruopščiai: išleistas laikraštukas „Po gimnazijos skliautu“, pakviesti Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai ir grupelė studentų.

Mokytojos lituanistės svečius iš sostinės pasitiko miestelio centre ir padėjo gėlių prie Kazimiero Būgos paminklo.

Tradiciniu tapęs renginys prasidėjo seminaru „Kalba – kaip gyva versmė“. Kalbininkų pasiklausyti rinkosi ne tik Zarasų rajono mokytojai lituanistai, bet ir kiti gimnazijos mokytojai bei vyresniųjų klasių mokiniai. Svečius pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Normantienė. Ji teigė: „Gimtoji kalba jungia tautą, atskleidžia jos nueitą kelią, tarpusavio santykius. Ji – tautos veidrodis“.

Seminare pasisakė ir studentas Laurynas Aržuolaitis.
Seminare pasisakė ir studentas Laurynas Aržuolaitis.

Pranešimus skaitė jaunesnioji mokslinė bendradarbė Dalia Sviderskienė, lektorė Vera Mauricaitė, lietuvių kalbos katedros vedėjas docentas Vidas Valskys, visuotinės literatūros katedros vedėja docentė Sigutė Radzevičienė.

Seminaro klausytojams nuobodžiauti neteko.
Seminaro klausytojams nuobodžiauti neteko.

Jaunatviškos energijos ir nuotaikos į šį seminarą įnešė kartu atvykę studentai, kurie turėjo galimybę ne tik tarti žodį, bet parodyti muzikinius gebėjimus. Seminarui baigiantis skambėjo studento Justo atliekamos dainos pagal M. Martinaičio, P. Širvio eiles.

Valandėlę atsipūtę, visi rinkosi į gimnazijos fojė, kur jau skaitovai nekantravo pradėti ceremoniją. Tautiniais drabužiais pasipuošusios pradinukės ir gimnazistai pakvietė Dusetų krašto garbės pilietį Donatą Čepuką atidengti kampelį, skirtą Kazimierui Būgai. Šis garbus dusetiškis kaskart visus klausytojus nustebina naujais, dar negirdėtais atsiminimais apie kalbininką Kazimierą Būgą.

Kita renginio dalis – gimnazijos vardo dienos minėjimas vyko valgykloje.

Pagarbos ir dėmesio sulaukė visi – įeinantys į gimnazijos valgyklą, šios gražios šventės proga tapusią televizijos studija. Vienuoliktokės kiekvienam įteikė laikraštuką „Po gimnazijos skliautu“.

TV studijoje vedėjai Valda Makauskaitė ir Vilius Andriuškevičius kaip tikri profesionalai jautėsi puikiai. Buvo „parodytos“ šios laidos: „Žinios“, „Sportas“, „Orai“, „Čia ir dabar“, „Nuo… iki“, „Daugiau saulės, daugiau šviesos“, „Gyvenimas pagal mokinius“, „Mažųjų žvaigždžių pusvalandis“ bei „Gero ūpo“. Išties buvo smagu. „Žiniose“ pristatyta trumpa gimnazijos istorija, žymiausi praėjusių metų pasiekimai, džiaugsmingiausios akimirkos. Karščiausia naujiena tapo gimnazijos himnas, kurį sukūrė abiturientės Rita Dijokaitė ir Agnė Barzdaitė. Jis tikrai gražiai suskambėjo, nes atliko iš širdies.. Su „Sporto“ naujienomis supažindino dešimtokė Dovilė Petrulytė.

Mintimis dalijasi Donatas Čepukas.
Mintimis dalijasi Donatas Čepukas.

Nuoširdžiai šypsotis visus privertė „Orų“ prognozę pristačiusi gimnazistė Orinta Sulaitė. Ji nepranašavo rudens darganų, vėsių orų. Jos numatomi orai buvo šiek tiek keisti- daug saulės, šypsenų, gėlių ir padėkos žodžių.

Laidos „Čia ir dabar“ svečias gimnazijos direktorius G. Kuzma sveikino VPU dėstytojus ir visą bendruomenę gimnazijos vardo dienos proga.

„Nuo… iki“ laidos metu visi norintys galėjo kreiptis į publiką. Gražių minčių išsakė bei knygų atminimui įteikė lektorė, koordinatorė Vera Mauricaitė ir docentas Vidas Valskys. Sveikinimo žodį tarė Dusetų seniūnas Saulius Kėblys bei gerbiamas svečias Donatas Čepukas. Jis žurnalistėms už kūrybinius bandymus įteikė po dvi savo neseniai išleistas knygas – „Juodi paukščiai skrido įstrižai“ ir „Be užmaršties“.

„Kai ruduo trumpina dienas, mes tęsiame akciją „Daugiau saulės, daugiau šviesos“, – taip kitą laidą pradėjo vedėjai. Mokytojams už puikius mokinių pasiekimus rajono bei respublikos olimpiadose buvo įteiktos padėkos ir gėlės.

Daugiausia plojimų sulaukė laida „Gyvenimas pagal mokinius“. Gimnazijos prezidentas Vilius Andriuškevičius pasidžiaugęs, kad mūsų gimnazijoje daug mokytojų, kurie verti šiltų padėkos žodžių, įteikė mokytojams nominacijas. Jos buvo įvairias: „Metų rūpintojėlio“, „Metų sveikuolio“, „Metų seklio“, „Metų žiniuko“, „Metų missis“ ir „Metų mokytojo“.

Ar gali būti TV be reklamos? Žinoma, ne. Ji buvo ir čia, bet įdomi ir neįkyri: visi mielai žiūrėjo filmuotus reportažus: „Pas pirmokus“, „Pas abiturientus“, „Pas mokytojus“ . Paaiškėjo, ką apie savo gimnaziją ir jos vardą žino pirmokai, abiturientai bei mokytojai.

TV laidas pristato Valda ir Vilius.
TV laidas pristato Valda ir Vilius.

Na, o „Mažųjų žvaigždžių pusvalandį“ pradėjo ketvertas žavių pradinukų. Jie padeklamavo Meilės Kudarauskaitės eilėraštį „Kuprinė“. Vėliau visus linksmino mergaičių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Eglės Kuzmienės. Gražiai nuskambėjo ir mergaičių dueto atliekamos dainos.

Vakaro kulminacija tapo roko grupė „Rotary Pump“, sužavėjusi ne tik jaunimą, bet ir solidesniojo amžiaus atstovus. Audringų plojimų sulaikė dusetiškiams žinoma daina „Unt Sartų”, kurią atliko Paulius Simanavičius.

Vakaras tikrai neprailgo. Atsisveikindami svečiai nuoširdžiai dėkojo už malonų priėmimą, išradingai parengtą programą, už mielas dovanėles ir gražų laikraštuką. Mūsų gimnazija norėtų padėkoti už finansinę paramą UAB „Vasaknos“ direktoriui Algirdui Šiukščiui ir Dusetų dailės galerijos vadovui Alvydui Stauskui.

Taigi jaudulio, nerimo, džiaugsmo, vilčių kupina šventė jau gimnazijos istorijos dalis. Gražus stabtelėjimas pažiūrėti, kiek nuėjome bei kur ir kaip einame. Šilti žvilgsniai, draugiški apsikabinimai, daugybė gėlių, nuoširdus juokas, daug klausimų, pokštų, prisiminimų ir viltis dar kartą susitikti kitais metais, kai minėsime 130-ąsias Kazimiero Būgos gimimo metines. O ko daugiau bereikia?!...

Olita Šileikytė, 3gA klasės mokinė.


Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Tinginiai visuomet esti vidutinybės visose srityse."
Volteras