Šventinės gėlės
Šventinės gėlės

Kaip ir visoje Lietuvoje, Dusetose irgi abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Šiemet jis šiek tiek kitoks, bet, džiaugiamės, kad įvyko... Išleidome XVII abiturientų laidą.

Renginio vedėjai Urtė ir Eimantas
Renginio vedėjai Urtė ir Eimantas

Penktadienį 10 valandą pulkelis abiturientų atvyko į gimnaziją. Dėl pandemijos jų nepasitiko jaunesniųjų klasių mokiniai, mokytojai, neskambėjo iškilmingi plojimai, bet šventė įvyko. Labai trumpam posmais atsisveikinti su dvyliktokais į jų klasę užsuko pirmokai. Prisiminimais nešina apsilankė ir pradinių klasių mokytoja Lilia Semionova. Ji kalbėjo: „Jūsų laukia nauji gyvenimo iššūkiai. Išsitraukiau iš spintos jūsų rašytus rašinėlius, tapytus piešinius, kurtus darbelius. Apie ką svajojote, būdami pradinukai? Mergaitės svajojo tapti modeliais, mokytojomis, gydytojomis, dizainerėmis, advokatėmis, pardavėjomis, veterinarėmis. Berniukai rinkosi lenktynininko, policininko, vairuotojo, ūkininko, „mašinų taisytojo” profesijas. Galbūt dabar tos vaikiškos svajonės Jums kelia šypseną? Dabar Jūs stovite ant savarankiško gyvenimo slenksčio. Gyvenimas pilnas galimybių ir iššūkių. Nesustokite, tobulėkite! Siekite savo tikslų! Rinkitės ir įgyvendinkite savo svajones, siekius!“

Paskutinę pamoką nuotoliniu būdu vedė lietuvių kalbos mokytoja Dainora Biliūnaitė. Ji kvietė mokinius, pažvelgus į ekraną, prisiminti nuo penktos klasės kartu praleistas akimirkas vaidinant, deklamuojant, skaitant. Linkėjimų ir patarimų pabėrė klasės auklėtoja Danguolė Šileikienė vesdama paskutinę klasės valandėlę.

Į bažnyčią žengia dvyliktokai
Į bažnyčią žengia dvyliktokai

12 valandą mokytojai, abiturientai bei jų tėveliai rinkosi į Dusetų Švč. Trejybės bažnyčią. Šv. Mišias aukojo Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į susirinkusius kreipėsi poetiškais žodžiais. Jis džiaugėsi, kad šią dieną bažnyčioje karaliauja jaunystė, pražydusi pačiomis gražiausiomis pavasario spalvomis. „12 metų Jūs keliavote per dykumą, o jus nuolat lydėjo mylinčios akys, globojo mylinčios rankos, visuomet šalia plakė mylinti širdis, bet nuo šios dienos toliau Jūs turėsite keliauti vieni, nes jau suaugote“, – teigė klebonas. Po šv. Mišių visiems abiturientams bei jų auklėtojai įteikė po atminimo dovanėlę.

Direktoriaus sveikinimo žodis
Direktoriaus sveikinimo žodis

Toliau šventę vedė vienuoliktokai Urtė Marcinkevičiūtė ir Eimantas Pivoriūnas. Muzikiniu kūriniu renginį pradėjo septintokė Greta Grižaitė. Sveikinimo žodį tarė gimanzijos direktorius Gintautas Kuzma. „Mokytojų širdys virpa, nes reikia atsisveikinti su mokiniais. Tikime, kad mokiniai nepasiklys, jei jūs, mokytojai, tikėjote jų galiomis, jei mokėte ne tik stebėti, bet ir stebėtis, jei mokėte ne tik klausytis, bet ir įsiklausyti, ne tik jausti, bet ir atjausti, ne tik atkartoti kitų išmintį, bet ir ją interpretuoti, ne tik mėgautis laisvėmis, bet ir jausti atsakomybę, – kalbėjo direktorius. Jis kvietė tėvelius padėti jaunimui, kad šį laiką, pasiruošimą egzaminams, jie išnaudotų racionaliai, nesiblaškydami. Abiturientams linkėjo pasitikėti savo jėgomis ir sėkmingai peržengti šį slenkstį.

Padarąsindama savo auklėtinius kalbėjo ir jų auklėtoja Danguolė Šileikienė, gražių žodžių ir dovanų negailėjo Dusetų kultūros centro direktorius Alvydas Stauskas bei Sadūnų bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė. Tėvelių vardu kalbėjo J. Marcinkevičienė. Ji dėkojo mokytojams už žinias, rūpestį, o vaikams linkėjo kuo geriausios kloties žengiant savarankiško gyvenimo keliu. Kaip padėkos ženklą abiturientai mokytojams įtekė po gėlės žiedą. Susirinkusius nustebino originali abiturientų dovana mokyklai, skirta priešmokyklinės grupės klasei.

Gražią šventę papuošė ir sušildė Eglės Kuzmienė, Margaritos Simokaitytės bei dainuojamosios poezijos atlikėjos, atvykusios iš Rokiškio, Vilijos Radvilės Urbonienės dainos. Jos dainose skambėjo viltis, tikėjimas, gyvenimas, meilė, ilgesis. Taip buvo tyra, gera, skaidru... Gal ne vienam ir ašara nusirito per skruostą klausant dainų.

Išėjusius ir bažnyčios abiturientus su gėlėmis ir dovanomis pasitiko draugai, giminaičiai. Besišypsnati saulė leido džiaugtis šia nuostabiai šventiška akimirka bei visiems norintiems įsiamžinti fotografijose.

Nuoširdžiausi padėkos žodžiai vienuoliktokams ir jų auklėtojai Eglei Kuzmienei, kurie įdėjo daug triūso, rengdami šią šventę XVII laidos abiturientams. Taip pat ir šauniam Dusetų kultūros centro kolektyvui, be kurių pagalbos šventė nebūtų suteikusi tiek daug puikių emocijų visiems.

Vanda Normantienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuotr. Alvydo Stausko

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Juo švaresnė ugnis, tuo mažiau dūmų, juo tyresnė žmogaus meilė, tuo mažiau"
J. H. Pestalocis

Orai