Pasakojimas apie du sietus
Pasakojimas apie du sietus

Vasario 16-oji Lietuvos žmonėms ypatinga diena. Visi švenčia Valstybės atkūrimo dieną. Mūsų gimnazija, nors ir anksčiau, prieš išeinant žiemos atostogų, paminėjo šią dieną. Visą dieną gimnazijos fojė, TV ekrane, buvo demonstruojamos skaidrės apie Nepriklausomybės atkūrino dieną. Mokiniams buvo priminta, kad 1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos Tarybos nariai Vilniuje pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad atkuriama Lietuvos Valstybė. Ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnis valstybės likimas bei santvarka buvo patikėta kurti Atkuriamajam Seimui. Taip pat mokiniai galėjo grožėtis nuostabiais Lietuvos vaizdais.

Pradinukai, šventiškai nusiteikę, rinkosi skaitykloje į renginį „Aš labai myliu Lietuvą“. Mokiniams buvo rodomos skaidrės, kuriose Nepriklausomybės aktas su signatarų parašais, jų nuotrauka. Vaikai prisiminė, kodėl svarbi ši diena ir kaip ją galime švęsti: iškelti valstybinę vėliavą, giedoti himną, dalyvauti renginiuose, skanauti šventinio torto.

Pradinukai švenčia Vasario 16-ąją
Pradinukai švenčia Vasario 16-ąją

Šiemet buvo nuspręsta su mokiniais šią datą paminėti kalbant apie savo gimtąjį kraštą – Dusetas. Demonstruojami senoviniai du sietai, nes jie susiję su miestelio vardo kilme. Perskaitytos legendos apie Dusetų ir Sartų ežero vardų kilmę. Viena iš jų buvo skaitoma aukštaičių tarme. Mokiniai sužinojo ir tikrą Dusetų miesto pavadinimo atsiradimą. Duseta – tai upė, įtekanti į Sartus. Todėl miestelis buvo pavadintas Dusetomis. Mokiniai susipažino su Dusetų miesto istorija. Žiūrėjo senas Dusetų apylinkių nuotraukas ir lygino, kaip keitėsi miestelis. Vaikai prisiminė Dusetų apylinkėse gyvenusius ir garsinusius įžymius žmones: kalbininką Kazimierą Būgą, poetą Paulių Širvį, kunigą – poetą Antaną Vienažindį, sukilimo vadę Emiliją Pliaterytę. Mokiniai vardino ir dabar Dusetose gyvenančius žymius žmones. Paminėjo ir lankytinas Dusetų vietas: skulptūrų parką, Sartų regioninė parką, Nepriklausomybės paminklą, Pauliaus Širvio parką, Bažnyčios varpinę, Dusetų Kultūros centrą ir meno galeriją. Peržiūrėję skaidres, vaikai atsakė į klausimus, ką nauja sužinojo apie miestelį.

Gimnazijos pirmojo aukšto koridoriuje eksponuojami mokinių piešiniai, kuriuose Dusetų miestelis, Sartų ežeras, tai, kas jiems svarbu ir brangu. Ši paroda skirta Vasario 16 dienai paminėti.

Pirmokų piešiniai
Pirmokų piešiniai

Pradinukų parodėlė
Pradinukų parodėlė

Ne tik pradinukai, bet ir abiturientai paminėjo šią dieną. Jie dalyvavo nuotolinėje kultūrinėje edukacinėje programoje „Lietuvos nepriklausomybės keliu. Vilnius“. Programos metu mokiniai buvo supažindinti su lietuvių tautos praeitimi, sudėtingu keliu į valstybės kūrimąsi, kovas dėl nepriklausomybės, svarbiausiomis asmenybėmis ir jų darbais. Istorinį pasakojimą papildė vizualinė medžiaga (signatarų, aktyvių visuomenės veikėjų portretai, senos nuotraukos, laikraščių straipsniai). Mokiniai išgirdo Astos Krikščiūnaitės atliekamą „Birutės ariją“. Klausant pasakojimo sunku įsivaizduoti, koks tuomet buvo Vilnius, kurį 1905 metais atvykęs pamatė visuomenės veikėjas, mokslininkas Jonas Basanavičius. Gatvės nešvarios, nes nebuvo kanalizacijos, važinėjo karietos, o gyveno tik apie 50 tūkstančių gyventojų. Visur buvo pilna erelių skulptūrų, primenančių caro Rusijos galią. Nebuvo bažnyčios, neskambėjo lietuviškai giesmės, nebuvo sakomi pamokslai lietuvių kalba. Mokiniai daug išgirdo apie lietuvių kultūros puoselėtojo Petro Vileišio nuopelnus tautiniam atgimimui bei jaunosios lietuvių inteligentijos telkimą Vilniuje. P. Vileišis ir jo bendraminčiai visur ieškojo išsibarsčiusių lietuvių inteligentų, susirašinėjo su jais, kvietė į Vilnių tautiniam darbui. 1900-1905 metais iš įvairių vietų į Vilnių atvyko daug jaunų lietuvių, pasiryžusių darbuotis lietuvybės žadinimo labui: Povilas Višinskis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Žymantienė-Žemaitė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Marija Pečkauskaitė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Smetona, Mykolas Biržiška ir kiti.

Abiturientai paskaitoje
Abiturientai paskaitoje

Skaidrėse buvo parodyta, kaip greit Vilnius keitėsi: miestas apšviečiamas, atsiranda automobiliai, ima veikti Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių dailės draugijos, teatras, viešbutis, leidžiamas dienraštis „Vilniaus žinios“. Netrukus išaušo Vasario 16-oji, kai Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę.“

Pamoka neprailgo, buvo prisiminta svarbiausi Lietuvos istorijoje įvykiai ir asmenybės bei juos menančios Vilniaus vietos.

G. Šuminienė, L Semionova,
pradinių klasių mokytojos,
V. Normantienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Nuotr. autorių

 

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Statistika yra logiškas būdas sakyti klaidingą tiesą."
Grifino dėsnis

Orai