Pirmokėliai ir abiturientai
Pirmokėliai ir abiturientai

Kaip ir kiekvienais metais, laukėme to, ar nelabai, rugsėjis mus sugrąžino iš vasaros. Mokyklos skambutis pakvietė visus tęsti kelionę po žinių šalį. Mokslo ir žinių diena - tai šventė, kai vėl praveriame klasių duris, susitinkame su bendraklasiais, su kuriais praleisime dar vienerius mokslo metus.

Saulėtą, bet jau rudeniškai vėsų rugsėjo pirmosios rytą mokytojai, mokiniai bei jų tėveliai rinkosi į gėlėmis ir  baltais kaspinais išpuoštą Dusetų Švč. Trejybės bažnyčią. Aidint mokykliniam varpeliui, į bažnyčią žengė abiturientai vedini pirmokėliais. Šv. Mišias aukojo klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Sveikindamas gausiai susirinkusiuosius jis priminė Popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Jaunimas yra ne tik pasaulio ateitis, bet ir Dabartis. Jauni žmonės jau šiandien savo indėliu praturtina pasaulį. Dėl to reikia visada atidžiai išklausyti, ką jaunimas sako ir ko klausia." Taip pat jis linkėjo, kad „gyvenimo versmė būtų srauni, gaivi ir prasminga“ ir kvietė „mokytis statyti tiltus, jungiančius ne tik skirtingus krantus, bet ir širdis.“

Šventės vedėjai Liucija ir Pijus
Šventės vedėjai Liucija ir Pijus

Dalyviai
Dalyviai

Po Šv. Mišių šventę „Rugsėjis atveria vartus“ vedė aštuntokė Liucija Stasiulionytė bei devintokas Pijus Ruzgas. Nuskambėjus „Tautiškai giesmei“, sveikinimo žodį tarė Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas. Jis linkėjo noro mokytis, stengtis, priminė mokslo bei žinių svarbą. Gimnazijos direktorė Dalia Deinienė  džiaugėsi, kad šiemet, kaip niekad, bendruomenę papildė gausus būrys naujų mokinių. Sveikino mokinius, tėvelius ir visiems linkėjo susiklausymo, supratimo, o pirmokėliams įteikė po „Pirmoko Konstituciją“. Taip pat pirmokėlius sveikino abiturientai. Jie pakvietė duoti Pirmoko pasižadėjimą ir kiekvienam įteikė atminimo dovanėles. Daug džiaugsmo sukėlė spalvoti helio balionai.

Direktorė teikia Vaiko Konstituciją pirmokams
Direktorė teikia Vaiko Konstituciją pirmokams

Sveikina Dusetų seniūnas
Sveikina Dusetų seniūnas

Su gražia švente visus sveikino Dusetų seniūnas Darius Steponavičius bei gimnazijos mokinių prezidentas Markas Jarmalavičius. Jie nuoširdžiai linkėjo, kad šie mokslo metai būtų prasmingi, kūrybiški, kupini išminties, atradimų džiaugsmo bei pagarbos vieni kitiems.

O kad būtų linksmiau, smagias dainas atliko trečiokė Augustė Mažeikaitė ir ketvirtokė Saulė Šakėnaitė. Palinkėjimus palydėjo Rugilės Čepėnaitės atliekamas kūrinėlis bei pirmokėlių padeklamuoti posmai apie rudenį.

Pirmokus sveikina abiturientai
Pirmokus sveikina abiturientai

Į mokslo ir žinių šalį...
Į mokslo ir žinių šalį...

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui už pakvietimą šventę organizuoti bažnyčioje. Už pagalbą esame dėkingi Dusetų kultūros centrui bei Dusetų meno mokyklai. Tegul pakili nuotaika, aplankiusi visus pirmąją  mokslo metų dieną, ilgai  neišblės, tegul visur jus lydės.

Pasibaigus šventei visi skubėjo į gimnaziją susitikti su auklėtojomis ir klasės draugais.

Augustinas Liorentas, IIg kl.
Nuotr. Dainoros Biliūnaitės

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Kad pasimokytum iš savo klaidų, pirmiausia reikia suvokti, kad jas darai."
Filo dėsnis