Pakeliui į iškilmių ceremoniją.
Pakeliui į iškilmių ceremoniją.

Gegužės 15 dieną visiems šalies abiturientams nuskambėjo, nuaidėjo paskutinis skambutis, pažymintis brandos egzaminų pradžią ir naujo gyvenimo etapą.

Dusetų seniūno S. Kėblio sveikinimas.
Dusetų seniūno S. Kėblio sveikinimas.

Penktadienį nuo ankstyvo ryto po Dusetų miestelį ir jo apylinkes zujo papuošti abiturientų automobiliai, žadindami ne tik mokytojus bet ir visus gyventojus.

Aštuntą valandą į gimnazijos kiemą atriedėjo gėlėmis padabinta, žirgo traukiama karieta su auklėtojomis, o iš paskos ir automobiliai su abiturientais. Juos nuo pat lauko durų iki klasių plojimais bei šiltomis šypsenomis (o kai kas ir ašaromis akyse ) pasitiko gimnazistai, sudarydami gyvąją grandinę. Abiturientai sugužėjo į paskutines pamokas, kurias vedė pirmokėliai, pirmosios mokytojos, mylimiausi dalykų mokytojai bei auklėtojos.

Abiturientai.
Abiturientai.

Po pamokų abiturientai, lydimi pirmokų, gražia eisena, aidint skambučio garsams, per miestelį patraukė bažnyčios link. Ten jų nekantraudami laukė šventės organizatoriai vienuoliktokai, ant šventoriaus stoviniavo dvyliktokų teveliai, giminaičiai bei draugai. Šventės organizatoriai stengėsi sukurti kuo daugiau įspūdingesnių akimirkų abiturientams. Šventiškai išpuošta bažnyčia bei skambanti iškilminga muzika virpino visų sielas ir dažną privertė nubraukti ašarą.Šv. mišios ir nuskambėję prasmingi kunigo Salvijaus palinkėjimai sumažino įtampą, o graudžią nuotaiką skaidrino Dusetų meno mokyklos choristų atlikta daina.

Su auklėtoja S. Raugiene.
Su auklėtoja S. Raugiene.

Pirmokėliai vaikiškais balsais geraširdiškai deklamavo eilėraštukus, linkėdami nesuklupti plačiame gyvenimo kelyje. Mokytojų tarybos sekretorė Antanina Galinienė perskaitė gimnazijos direktoriaus įsakymą dėl leidimo abiturientams laikyti brandos egzaminus.

Dainuoja meno mokyklos choras.
Dainuoja meno mokyklos choras.

Į šventę atvykusi Zarasų rajono tarybos vicemerė Stasė Goštautienė tarė sveikinimo žodį. Dusetų seniūnas Saulius Kėblys abiturientams linkėjo gerų egzaminų, o jų tėveliams - finansinės sėkmės. Už pasiekimus sporte aktyviausiems abiturientams jis įteikė padėkas. Renginiui įpusėjus, tarti žodį buvo pakviestas mūsų gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma. Jis ragino mokinius nebijoti savarankiškai žengti nauju keliu, nebijoti klysti ir siekti didelių tikslų: „Atverkite duris. Atraskite Jums duotas dovanas: talentą, ugdykite jį, tobulinkite, siekite pačių didžiausių aukštumų. Patikėkite, Jūs galite“.

Sveikina gimnazijos direktorius.
Sveikina gimnazijos direktorius.

Dvyliktokus sveikino bei drąsino nuo penktos klasės lydėjusios auklėtojos Svetalana Raugienė ir Aldona Žiliukienė. Į gražią šventę atvyko ir Dusetų krašto garbės pilietis, daug bendraujantis su gimnazijos jaunaisiais žurnalistais Donatas Čepukas. Jis buvusioms žurnalistėms Ritai Dijokaitei ir Agnei Barzdaitei įteikė padėkos raštus ir po savo neseniai išleistą knygą „Šimtmečių sąsajos“. Šia knyga džiaugėsi ir daugiausiai prisidėjusios leidžiant gimnazijos laikraštį „45 minutės“ vienuoliktokės.

Dainuoja abiturientų choras.
Dainuoja abiturientų choras.

Tėvų vardu padėkos žodį mokytojams tarė mamos Violeta Vyšniauskienė, Dalia Macijauskienė ir Vilma Jarmalavičienė. Po visų linkėjimų, sveikinimų dvyliktokams, pagaliau ir jie patys gavo žodį. Jie nuoširdžiai stebėjosi, kad taip greit prabėgo dvylika metų gimnazijoje, už rūpestį dėkojo tėveliams, mokytojams ir žadėjo visų nenuvilti. Didelę puokštę gėlių išdalinę mokytojams, pasveikinę savo tėvelius, nepamiršo ir vienuoliktokų. Džiaugėsi gražia švente ir kvietė kartu atlikti gimnazijos himną „Odė mokyklai“. Gražiai nuskambėjęs himnas suvirpino jautresnes širdis ir ne vieno akyse suspindo ašaros. Kiekvienais metais dvyliktokai, išeidami į gyvenimą, palieka dovaną mokyklai. Šiemet jie dovanojo naują skambutį, kad jau kitus, o ne juos, laiku kvietų į pamokas ir pertraukas.

Po iškilmių.
Po iškilmių.

Šventės organizatoriai sudainavo gražią dainą ir kiekvienam abiturientui įteikė po simbolinį Dusetų žemėlapį, kad iš bet kurio miesto rastų kelią namo - juk čia jie visuomet laukiami. Skambant muzikai visi draugai skubėjo atsisveikinti su abiturientais ir įteikti po gėlės žiedą. Nuaidėjus mokykliniam skambučiui, abiturientai, nešini gėlių glėbiais, vedami pirmokų, rikiavosi ant bažnyčios laiptų bendrai nuotraukai.

Šventė dar kartą visiem abiturientams priminė: daugiau jokių kontrolinių, namų darbų, vėlavimo ar bėgimo iš pamokų! Jau kitą savaitę prasideda brandos egzaminai ir kiekvienas privalės parodyti, ko išmoko per per dvylika metų. Tikimės, jie įrodys, kad šiuos metus leido ne veltui.

Justina Daščioraitė 3gA
Erika Kuzmaitė 3gA

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Truputis aistros protą aštrina, daug – slopina."
Stendalis