Renginiai

Šeštokų puokštė mokytojams
Šeštokų puokštė mokytojams

Rodos, ką tik prasidėjo nauji mokslo metai, o žiūrėk, jau ir spalio mėnuo atėjo, o su juo ir Tarptautinė Mokytojų diena. Diena, kai visas dėmesys skiriamas tik jiems – mokytojams.

Gimnazijos žurnalistės pasistengė išleisti jau devynioliktą gimnazijos laikraščio “45 minutės” numerį. Jame – sveikinimai ir linkėjimai mokytojams. Dešimtokai pagamino atvirukus, nupirko gėlių ir tarėsi, kas kokį mokytoją pensininką, dirbusį mūsų gimnazijoje, aplankys.

Sporto salėje
Sporto salėje

Kiekvienais metais rudenį pradinių klasių mokytojos Ilona Pužienė ir Lilia Semionova organizuoja Sveikatingumo dieną. Šiemet ji buvo skirta aktyviam judėjimui ir grūdinimuisi.

Skaitomas „Apsireiškimas Marijai“
Skaitomas „Apsireiškimas Marijai“

Dienoms trumpėjant, o naktims ilgėjant į mūsų namučius tyliai atkeliauja ilgai lauktos šventės. Šv. Kalėdos – tai Kristaus gimimo diena, tačiau ką reiškia laikas iki jų sutikimo. Tai Advento laikas. Adventas – tai laukimo metas. Kai kažko lauki ateinant, tvarkai savo namus, šluoji, valai dulkes, kad svečiui būtų malonu švariuose namuose. Kalėdos yra nuostabi šventė tuo, jog brangiausias svečias, Dievo sūnus Jėzus Kristus, ateina į tavo širdelės namus.

Piešinių paroda
Piešinių paroda

Lietuva, tu man esi
Saulė, jūra ir miškai.
Kopos, smėlis, švelniai purškiantis lietus.
Ir gimtinė, ir tėvynė, ir gimti namai.
(D. Knystautas)

Vasario 15-16 d. mūsų gimnazijoje vyko kultūrinė pažintinė veikla „Lietuva – Tėvynė mūsų“, skirta Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šią istorinę datą pradinių klasių mokiniai mini kasmet. Vaikai piešė, klijavo, spalvino darbelius tema „Mano namas po Lietuvos dangumi“. Gražiausių piešinių parodėlė surengta pradinių klasių patalpose.

Dainuoja Iveta
Dainuoja Iveta

Sekmadienį, po šv. Mi­šių, sve­čiai ir dusetiškiai gau­siai su­gu­žė­jo į Dusetų kul­tū­ros cent­rą. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas prasidėjo skam­bant „Tau­tiš­kai gies­mei“. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Zarasų sa­vi­val­dy­bės administracijos direktorius Ramūnas Keršys ir jo pavaduotoja Aušra Lamanauskienė, Dusetų seniūno pavaduotojas Raimondas Parakevičius, Dusetų Šaulių kuopos vadas Alvydas Šeikus bei Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Pakeliui į žinių šalį
Pakeliui į žinių šalį

Šypsodamasis laikas plėšo dienas lyg kalendoriaus lapelius ir atiduoda jas vėjo malonei – nusinešti į praeitį... Šventosios paupiu bei Sartų pakrante braidantis rūkas, sidabriniai voratinklių raštai ryto rasos išpraustose žolėse visiems primena, kad vasara jau baigėsi. Elegantiškai krintant medžių lapams atkeliauja ruduo, atnešdamas Mokslo ir žinių dieną. Mokyklinis skambutis į klases sukviečia mokinius ir mokytojus.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis."
D. Didro

Orai