Švietimo pagalba


Gimnazijos specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo, visuomenės sveikatos specialisto – teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo teikėjams.

 

Jurgita Kazlienė

313 kab.

kazliene@kbuga.lt

Aušra Krištapavičienė

311 kab.

kristapaviciene@kbuga.lt

Renata Šėžienė

311A kab.

seziene@kbuga.lt

Aušra Krištapavičienė

311 kab.

kristapaviciene@kbuga.lt

Daiva Barzdaitė

barzdaite@kbuga.lt

Liuda Kaškauskienė

kaskauskiene@kbuga.lt

114-118 kab.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Truputis aistros protą aštrina, daug – slopina."
Stendalis