Daiva Barzdaitė

barzdaite@kbuga.lt

Liuda Kaškauskienė

kaskauskiene@kbuga.lt

114-118 kab.

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas: padėti dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų poreikių.

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

  • padeda mokiniui orientuotis aplinkoje, susitvarkyti, judėti,
  • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti,
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant,
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, išspręsti uždavinius, skirtus mokymuisi,
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą,
  • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis bei technika,
  • padeda mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į popamokinę veiklą (pailgintos dienos grupė, neformalusis švietimas, renginiai, išvykos) ir pagal galimybes joje dalyvauti,
  • padeda apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena,
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Mokytojo padėjėjų darbo grafikas:

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8:00-16:30 12:00-12:30
Antradienis 8:00-16:30 12:00-12:30
Trečiadienis 8:00-16:30 12:00-12:30
Ketvirtadienis 8:00-16:30 12:00-12:30
Penktadienis 8:00-16:30 12:00-12:30

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi."
N. Gogolis

Orai