Jurgita Kazlienė

313 kab.

kazliene@kbuga.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo funkcijos:

  • vertina ir padeda spręsti su vaiku susijusius įvairius sunkumus – saugumo užtikrinimo, emocinių ir elgesio, raidos probleminių situacijų ir kitų,
  • bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, teikia siūlymus šalinant problemas,
  • lankosi šeimose, jas informuoja, konsultuoja socialinės apsaugos klausimais,
  • atstovauja ir gina vaikų teises teisėsaugos ir kitose institucijose,
  • vaikus ir mokinius moko tinkamų socialinių įgūdžių, motyvuojami sveikai gyventi, vengti konfliktų ir smurto, diegia socialines vertybes,
  • organizuodamas ir įgyvendindamas prevencinį, šviečiamąjį-informacinį darbą bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą,
  • palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Socialinio pedagogo darbo grafikas:

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8:00-15:00 15:00-16:30 12:00-12:30
Antradienis 8:00-15:00 15:00-16:30 12:00-12:30
Trečiadienis 8:00-15:00 15:00-16:30 12:00-12:30
Ketvirtadienis 8:00-15:00 15:00-16:30 12:00-12:30
Penktadienis 8:00-12:00

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame."
V. Čerčilis

Orai